Tarieven 2016

Tags: 

Tarieven van de H. Catharinaparochie in 2016

De Catharinaparochie hanteert voor 2016 de volgende tarieven:

Advies parochiebijdrage € 116,--
Doop / Eerste Communie / Vormsel € 116,--
Huwelijk * € 580,--
Jubileumdienst € 291,--
Uitvaartdienst * € 580,--
Stipendium (misintentie) ** € 10,50

* De parochiebijdrage van de laatste 3 jaar wordt in mindering gebracht bij een huwelijk of uitvaart.

** Het bisdom adviseert net als vorig jaar als tarief voor een misintentie het bedrag van € 10,50. Het bestuur van de Catharina parochie heeft besloten, nu de richtlijn van het bisdom te volgen.

Bij doop, eerste communie en vormsel wordt de parochiebijdrage over het voorgaande jaar in mindering gebracht.

Was getekend,
Met vriendelijke groet,

Bestuur Catharinaparochie
R. van Bronswijk
M.van Goch