Parochiebijdrage 2021

Tags: 

Kerkbalans 2021

Zoals ieder jaar start de actie Kerkbalans 2021 weer.
De parochiekerncommissie (PKC) van de Sint-Antoniuskern (voormalige Sint-Antoniusparochie) beveelt u deze van harte aan.
Immers zonder financiële middelen kunnen wij De Vinder en onze activiteiten niet in standhouden of voortzetten. Het gedachtegoed van de Sint-Antoniusparochie is nog steeds springlevend. Elders hebt u in dit KruispunT kunnen lezen waaruit die activiteiten bestaan.

Het overkoepelende parochiebestuur heeft het afgelopen jaar fors geïnvesteerd. De Vinder is van buiten en van binnen helemaal opgeknapt en kan er weer jaren tegen. Er zijn volop plannen om nieuwe diaconale activiteiten op te starten.
Zonder uw geldelijke ondersteuning is dit echter niet mogelijk.
Bij voorbaat onze dank, mede namens allen die, dankzij de vele activiteiten in De Vinder, weten dat zij niet alleen staan.

Namens de PKC
Ad Lips – Voorzitter

Kerkbalans