Kerkbalans 2016

Tags: 

Op 18 januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Het motto voor 2016 is: “De kerk brengt ons samen”.
In de documentatie, die u gaat ontvangen, hebben wij als coördinatieteam een stukje tekst, specifiek gericht op onze Antoniusgemeenschap, opgenomen.

De tekst luidt als volgt:
Boven in de brief van pastoor Van Bronswijk staat “de Kerk brengt ons samen”. Dit gaat echter voor onze Antoniuskerk niet op. Immers onze kerk wordt medio juni 2016 aan de eredienst onttrokken, omdat het restaureren te kostbaar is.
Het zou dus over en uit zijn, maar niets is minder waar. De Antoniusgemeenschap gaat door en wel door vieringen te houden in ons eigen gemeenschapshuis “De Vinder”. Met de wijze waarop zijn we druk bezig.
Dat we onze kerk niet meer kunnen gebruiken voor onze vieringen is op zich zeer spijtig.
Wat wel blijft bestaan is het Antoniusgevoel. Een gevoel dat niet direct in woorden is uit te drukken, maar is o.a. gebaseerd op laagdrempelig, oprechtheid en er zijn voor elkaar.

Deelname aan de actie Kerkbalans is daarom voor onze gemeenschap van groot belang.
Wij zijn er van overtuigd dat wij, met uw steun, weer als vanouds door kunnen gaan, ook al beschikken we niet meer over onze, door velen, geliefde Antoniuskerk.

Het coördinatieteam
Ria Janmaat,
Ad Kouwelaar
Wim de Jong

Cijfers 2012

Kerkbalans