Eenzaamheid

Tags: 

Bezoekgroep

Op verzoek van de parochie kerncommissie van de Sint-Antonius heeft het pastoraal team een aantal vrijwilligers gevonden die graag mensen een bezoekje willen brengen.

Mensen die graag bezoek willen, kunnen zich opgeven bij het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’. Bellen mag ook. Het telefoonnummer van het Antoniushuis is 0162 47 09 54.

‘De Vinder’ is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdagmiddag ook van 13.30 tot 16.00 uur.

Week tegen de Eenzaamheid - een terugblik -

Activiteiten

Tags: 

Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout

De Oecumenische werkgroep is er voor hulp en [financiële] ondersteuning.
U kunt met de Werkgroep in contact komen door te bellen naar het meldpunt. Het telefoonnummer is [01620 470 954]. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De telefonist vraagt alleen uw naam en telefoonnummer en geeft deze informatie door aan de loketbegeleider. Die belt u dan op om een afspraak met u te maken om uw probleem te bespreken.

Ziekenviering 2023

Tags: 

Ziekenviering Catharinaparochie 2023

Deze eucharistieviering met ziekenzalving is op zaterdag 19 augustus 2023 om 11.00 uur in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout.

U kunt zich aanmelden voor 1 augustus via het aanmeldingsformulier. In de lectuurkast in de hal van ‘De Vinder’ vindt u de formulieren.
Voor vervoer kan gezorgd worden. Iedereen is welkom.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Stiltedagen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Rond het feest van Jezus’ verheerlijking op de berg [6 augustus] zijn er in de O.L.V. Abdij dagen van veel stilte, een kleine programma en meditatie.

Aankomst op vrijdagmorgen 4 augustus. Vertrek op zondagmiddag 6 augustus. Richtprijs € 130,--.

Voor opgave of meer informatie: Zuster Hildegard 0162-455 079
gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl
Website: www.olvabdijoosterhout.nl

Bezoek Burgemeester

Tags: 

Burgemeester Mark Buijs bracht bezoek aan Antoniushuis en Antoniuskerk

Op dinsdag 1 november jl. bracht burgemeester Mark Buijs, op uitnodiging van de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius, een bezoek aan Antoniushuis De Vinder.

Ad Lips, voorzitter van de parochiekerncommissie, gaf een rondleiding in De Vinder. Ook de overige leden van de parochiekerncommissie waren aanwezig. De verschillende ruimtes in het Antoniushuis zoals het secretariaat, de Antoniuszaal, de vergaderruimtes enz. werden bezocht.

Collectes 2023

Tags: 

Collecte in de kerkzaal van 'De Vinder'

"Bidt, broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader."

Deze oproep tot gebed klinkt in iedere Eucharistieviering nadat het altaar in gereedheid is gebracht met de gaven van brood en wijn voor de viering van de Eucharistie.

Lunch Inloophuis

Tags: 

Enkele weken geleden heeft de PKC [1] op zondagmiddag een lunch georganiseerd voor de bezoekers van het Inloophuis en mensen die alleenstaand zijn. Ruim dertig mensen hadden zich ingeschreven voor deze middag.
Het was een gezellige bijeenkomst, waar iedereen met iedereen kon praten. Ook pastoor Jochem van Velthoven was die middag aanwezig om samen met de Antonianen te genieten van de lunch.

[1] parochiekerncommissie

Pagina's

Abonneren op Sint Antoniuskern Oosterhout - Onderdeel van de Catharinaparochie Oosterhout RSS