Antoniushuis De Vinder

Bruisend hart van de Antoniusgemeenschap - Antoniushuis ‘De Vinder’

* Secretariaat:
maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur
dinsdagmiddag 13.30 – 16.00 uur
Telefoon (0162) 470 954

* Inloophuis:
maandag t/m vrijdag 10.00 – 11.30 uur

* Meldpunt Loketbegeleiding:
Telefoon (0162) 470 954

* De Antoniuszangers
repetitie elke maandag 14.00 tot 15.00 uur

* Gespreksgroep ‘Woord Onderweg’
Elke laatste dinsdag van de maand - 15.00 tot 16.30 uur

* Icoon schilderen
Op zaterdag na overleg

* Elke donderdag is er een viering om 19.00 uur

* Kledingbeurs: [in de Sint-Antoniuskerk]
maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur

* Dagkapel in de Sint-Antoniuskerk:
Elke dag van de week te bezoeken 9.00 – 16.00 uur om een kaarsje op te steken en voor stilte en/of gebed

Antoniushuis ‘De Vinder’ kloppend hart van vele activiteiten

De Sint-Antoniusgemeenschap heeft al jaren een schitterend parochiecentrum. Sinds 5 september 1997 bevindt dat gebouw zich in de tuin van de voormalige pastorie. De pastorie werd verkocht en daarna werd een nieuw centrum gebouwd. Het ging dienst doen als ontmoetings- en vergadercentrum voor de toenmalige Sint-Antoniusparochie.

Er waren werkkamers voor de pastores en een multifunctionele zaal voor o.a. koorrepetities en grote bijeenkomsten. Centraal in het gebouw de woonkamer/keuken voor een informeel gesprek aan de tafel waar een ieder welkom is. De technische man van de Sint-Antoniusparochie de heer Frans Klaessens verwoordde het toen als volgt: “Bij de bouw van het centrum heeft de bereikbaarheid centraal gestaan. Het gebouw is laagdrempelig en heeft een invalidentoilet. Het administratief centrum is telefonisch goed bereikbaar. Bovendien kan men de Antoniusparochie ook per fax bereiken.”

Sindsdien is er wel het een en ander veranderd in het Antoniushuis. De Antoniusparochie is opgegaan in een groter geheel: de Catharinaparochie. Sommige functies verdwenen maar andere activiteiten werden uitgebreid of ontstonden.
Daarom is het goed om al die activiteiten eens op een rijtje te zetten zodat u weet wat er allemaal gebeurt in Antoniushuis ‘De Vinder’.

Het secretariaat
In het secretariaat worden de telefoontjes die binnenkomen afgehandeld; worden de kerkberichten opgesteld en misintenties genoteerd. De bezoekers worden verwelkomd en te woord gestaan door de medewerkers. Ook worden folders en exemplaren van het infoblad gekopieerd.
Ook de telefoontjes voor Loketbegeleiding komen binnen bij het secretariaat. De naam en het telefoonnummer worden genoteerd en doorgegeven aan de vrijwilligers van Loketbegeleiding die dan contact opnemen met de hulpvragers.

Het Inloophuis
Het Inloophuis is al jaren een vast gebeuren in Antoniushuis ‘De Vinder’. Het is ontstaan op initiatief van wijlen Ad Kouwelaar. Met een groepje vrijwilligers heeft hij jarenlang het Inloophuis gerund.
Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur is de grote zaal open voor ontmoeting en gesprek voor eenieder die daar behoefte aan heeft. Er is gratis koffie of thee. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen en vertrekken als het hem of haar zint.

Het Antoniuswinkeltje
In de hal van het Antoniushuis is een winkeltje waar allerlei devotionalia met betrekking tot Sint-Antonius van Padua zijn aan te schaffen. Zeer in trek zijn de Antoniusnoveenkaarsen.
Kom maar eens vrijblijvend kijken of er iets van uw gading bij is.

De Gerarduskalender
Het Antoniushuis is al jarenlang het depot van de Gerarduskalender voor Oosterhout en omstreken. Vanaf augustus tot en met januari is hier de Gerarduskalender verkrijgbaar.

De VinderVakantieDagen
Tijdens de vakanties worden in het Antoniushuis en in de tuin door vrijwilligers van de Catharinaparochie vakantiedagen georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Icoon schilderen
Al jarenlang worden in de grote zaal van het Antoniushuis workshops icoonschilderen gegeven. Meestal op de zaterdag.

Sint-Nicolaasactie
In overleg met Caritas worden er cadeautjes gekocht voor die kinderen die anders geen Sint-Nicolaascadeautje zouden krijgen.
In Antoniushuis ‘De Vinder’ worden de cadeautjes door vrijwilligers ingepakt en bezorgd bij de opgegeven adressen

Kerststerrenactie
Parochianen van de Catharinaparochie boven de 80 jaar krijgen met Kerstmis een kerstster. De bezorging wordt, voor mensen van de Antoniuskern, georganiseerd vanuit het Antoniushuis.

De Kledingbeurs
Betrekkelijk jong is de activiteit van de Kledingbeurs. De beurs is speciaal opgezet voor mensen met een smalle beurs en voor vluchtelingen. De kleding en kleine huishoudelijke voorwerpen bevinden zich in de gesloten Sint-Antoniuskerk. Graag eerst melden bij het secretariaat.

Aanvankelijk werd de kleding uitgestald in de sacristie. Maar sinds de spullen van het inzamelpunt van de Oosterhoutse gemeentewerf zijn overgeplaatst naar de Kledingbeurs zijn er ook rekken met kleding in de kerk geplaatst.
Er is kleding voor baby’s, peuters, kleuters en grotere kinderen. Ook voor dames en heren zijn er kledingstukken. De kleding is gratis mee te nemen. Kent u iemand in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komt, maak haar of hem dan hierop opmerkzaam.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De ruimtes in ‘De Vinder’ worden ook veelvuldig gebruikt voor vergaderingen van o.a. de Caritas, de diaconie, de parochiekerncommissie en de redactie van het infoblad ’t KruispunT. Ook de buurtvereniging van Slotjes-Oost, BOSO, houdt er haar vergaderingen.
De oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep ‘Woord onderweg’ komt elke laatste dinsdagmiddag van de maand bijeen in de grote zaal van het Antoniushuis. Loopt u gerust eens een keer binnen. U bent van harte welkom.

Vieringen in de Antoniuskerkzaal
Veel Antonianen vinden de vieringen in de grote zaal van het Antoniushuis heel belangrijk voor de gemeenschap.
Op elke donderdag is er om 19.00 uur een viering in de kerkzaal. Maandelijks zijn er minimaal 2 eucharistievieringen. Ook zijn er woord- en gebedsvieringen. De vieringen worden verzorgd door de pastores van de Catharinaparochie en vrijwilligers. De Antoniuszangers zingen bij de eucharistievieringen. Na afloop is er gelegenheid voor koffie of thee en ontmoeting met de voorganger.