Maatregelen Corona

Naar aanleiding van de maatregelen van de Nederlandse bisschoppen en volgens de richtlijnen van het RIVM heeft de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius van Padua besloten om Antoniushuis ‘De Vinder’ tot en met 1 juni 2020 gesloten te houden.

In de praktijk betekent dit dat tot en met genoemde datum:
* het secretariaat van 'De Vinder’ blijft gesloten. Telefonisch is het secretariaat door doorschakeling bereikbaar.
* de donderdagviering van 18.30 uur komt te vervallen,
* koffiedrinken in de huiskamer niet plaatsvindt,
* Inloophuis ‘De Vinder’ is niet te bezoeken,
* koorrepetities en vergaderingen zijn afgelast,
* catechetische bijeenkomsten zoals de Alphacursus, en Vastensoep met een bijbels gesprek zijn uitgesteld.
* De betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Uw veiligheid en die van de actieve vrijwilligers komen op de eerste plaats. Vermijd zo veel mogelijk sociale contacten. Houd tenminste afstand van 1,5 meter. Dan helpt u mee om de medemens gezond te houden.

Zo nodig kunt het Antoniushuis De Vinder bereiken op nummer 0162 470954. U wordt dan doorgeschakeld.

Geen paasvieringen
Het team van de Heilige Catharinaparochie heeft besloten om in het paasweekend van 11 en 12 april 2020 de paasvieringen niet te laten doorgaan.