Maatregelen Corona

Tags: 

Strengere coronamaatregelen in Antoniushuis ‘De Vinder’

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Dat betekent b.v. dat reserveren voor een viering weer noodzakelijk is.
Het dragen van een mondmasker bij binnenkomst is voorgeschreven. Als men op zijn plek zit mag het af.
Registratie is weer voorgeschreven. Meezingen mag nog wel. Verder blijven alle andere maatregelen gehandhaafd.

Antoniushuis ‘De Vinder’ en het Inloophuis weer open

Vanaf maandag 31 mei 2021 is het Antoniushuis weer van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur weer open. Op dinsdag is ‘De Vinder’ ook van 13.30 tot 16.00 uur open.

Wel gelden nog steeds de volgende RIVM-maatregelen:
- Handen desinfecteren bij binnenkomst
- Een mondmasker dragen
- 1,50 m afstand houden van elkaar.

*Het Inloophuis is vanaf maandag 31 mei te bezoeken. Er is zelfs een uitbreiding van de openingstijden. Voortaan is het Inloophuis van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee met een koekje.
U naam en telefoonnummer worden genoteerd en er is een maximum van 15 personen. Vol is echt vol.

*Ook de donderdagviering van 18.30 uur wordt weer opgepakt. Op donderdag 3 juni 2021 is de eerste viering sinds lange tijd.
Wel telefonisch aanmelden, alleen op dinsdag en donderdag, via telefoonnummer 0162 – 470 954.
Men is verplicht een mondmasker te dragen net als 1,50 meter afstand houden.

Antoniushuis ‘De Vinder’ in coronatijd
Sinds maart 2020 is er echter door de parochiekerncommissieleden en vrijwilligers veel werk verzet in het Antoniushuis. We hebben geprobeerd het voor u op een rijtje gezet. Maar misschien zijn we iets vergeten.

* De dagkapel in de Sint-Antoniuskerk was en is nog steeds elke dag van 9.00 tot 16.00 uur open om een kaarsje of lichtje aan te steken. Veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt en maken er ook nu nog steeds gebruik van.

* Vanaf zondag 5 april waren in de dagkapel palmtakjes met een palmpasengroet verkrijgbaar.

* Via de website van de Sint-Antonius van Padua is het mogelijk om de kruisweg te bidden.

* De Antoniuskerk heeft de Poolse parochie in Breda geholpen met spullen voor de inrichting van hun kerkgebouw. Een groot aantal 6-zitskerkbanken, kandelaars en andere attributen werden op zaterdag 14 maart verhuisd naar Breda.

* In De Vinder werd door de firma Rombouts de verlichting in alle vergaderruimten en de grote zaal aangepast.

* Stukadoorsbedrijf Kieboom begon op zaterdag 2 mei het behandelen van de wanden in de grote zaal. Daarna werd de zaal schoongemaakt, het rode gordijn achter het altaar opgehangen en de geluidsinstallatie aangepast.

* Alle vrijwilligers van de Sint-Antonius werden door de parochiekerncommissie gebeld om te vragen hoe het met ze ging in deze bizarre tijd.

* Antoniusfeest 2020 anders dan gewend
In het bijzijn van enkele leden van de parochiekerncommissie werden in een korte viering op 13 juni 2020 door pastoor H. Akkermans de Antoniusbroodjes gezegend. Diaken P. Hoefnagels verzorgde de evangelielezing. Bakker Koen de Jong van Bakkerij De Jong bakte de broodjes. Alle vrijwilligers van de Sint-Antonius ontvingen in hun brievenbus een Antoniusbroodje met een begeleidende brief. Zo waren we toch, zij het op afstand, met elkaar verbonden.
De ORTS maakte van deze Antoniusviering opnames. Zie hiervoor op: https://www.youtube.com/watch?v=5VV0DZJRmd8

* Afscheid oud-pastoor Harry de Valk
Op vrijdagmiddag 3 juli 2020 werd vanuit de Antonius op het kerkplein afscheid genomen. De dienst werd geleid door pastoor H. Akkermans en bijgewoond door enkele dominicanen en vele Antonianen en andere belangstellenden. Na afloop van de dienst was het mogelijk om in de Sint-Antoniuskerk een kopje koffie of thee te gebruiken. Dit alles wel of gepaste afstand.
De ORTS maakte opnames van de afscheidsdienst, de tocht te voet naar begraafplaats De Leijsenakkers en het laatste afscheid bij het monument voor doodgeboren kinderen. Zie hievoor op: https://www.youtube.com/watch?v=wXo-3Nw_ios

* Met ingang van 7 juli 2020 ging Antoniushuis ‘De Vinder’ voorzichtig weer open. Elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het was weer mogelijk koffie of thee te drinken. Wel op 1,5 meter afstand.

* VVD’en van 2020
Op 20, 22 en 24 juli vonden in en rond Antoniushuis ‘De Vinder’ en in de gesloten Sint-Antoniuskerk de VinderVakantieDagen plaats. Drie ochtenden waren achttien kinderen aan het zingen, knutselen en spelen o.l.v. een groep enthousiaste vrijwilligers. De dagen werden georganiseerd door pastoraal werker A. Buijs van de Sint-Catharinaparochie.

* Op 13 augustus 2020 werd de weekviering op donderdagavond weer hervat. Wel telefonisch reserveren bij het secretariaat [0162] 470 954. Er is een maximum van 15 personen. Bezoek aan de viering is voor bedienaren en gelovigen op eigen risico.

We zijn nog niet van het coronavirus af

Nu het virus weer de kop opsteekt en de besmettingen toenemen is het goed nog eens op een rijtje te zetten wat we kunnen doen om besmetting te voorkomen bij een bezoek aan een viering in Antoniushuis ‘De Vinder’. Want een ding is duidelijk: we leven nog altijd in coronatijd. Zeker moeten we voorzichtigheid in acht nemen als we ouder dan 70 jaar zijn.

• Bij het geringste vermoeden van het hebben van coronaverschijnselen zoals verkoudheidsklachten, hoesten, koorts, kortademigheid of plotseling verlies van smaak en geur moet u niet naar de viering komen.
• Aanmelden voor de viering is vereist. U kunt dit telefonisch doen [0162-470 954] alleen op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd. Zo kan men u altijd terugbellen als er een besmetting is geconstateerd. Er is een maximum van 15 personen.
• Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
U wordt vriendelijk verzocht een mondmasker te dragen in ‘De Vinder’.
• Volg de aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke [herkenbaar aan een wit hesje] op. Hij of zij zal u vragen of u verschijnselen van corona heeft.
• Volg de aangegeven looproute. In de kerkzaal zit u op anderhalve meter afstand.
• Samenzang tijdens de viering is niet toegestaan
• Bij de vredeswens worden geen handen geschud.
• De communie wordt uitgereikt van achter een kuchscherm. De priester maakt gebruik van een eucharistisch pincet. Communie ontvangen op de tong is niet mogelijk.
• Toiletten kunnen niet gebruikt worden.

Gelovigen en bedienaren wonen de viering bij op eigen risico. U kunt dus, als u besmet raakt, de Sint-Catharinaparochie niet aansprakelijk stellen.