Afscheid van emeritus-pastoor Harry de Valk

Tags: 

Vrijdagmiddag 3 juli werd vanuit onze parochiekern afscheid genomen van Harry de Valk. De uitvaartmis was gehouden in Nijmegen in het bijzijn van alleen zijn familie en de leden van de orde der dominicanen. Rond halftwee kwam het stoffelijk overschot aan op het kerkplein van de Sint-Antoniuskerk.

Tijdens het wachten op de familie uit Nijmegen, vulde het kerkplein zich stilaan met veel belangstellenden. Na aankomst van de familie werd het stoffelijk overschot uit de rouwauto gehaald en opgebaard op zijn kerkplein voor de grote kerkdeuren.

Dan volgde een korte, stemmige en waardige dienst waarin pastoor Han Akkermans, Thea van der Zanden en Jan Poppelaars voorgingen. Jan Poppelaars sprak een in memoriam uit waarin hij op treffende en ontroerende wijze het leven van Harry als pastoor en mens, tijdens zijn aanstelling in de Sint-Antoniusparochie, weergaf.

Na een muzikaal afscheid van Frans Brekelmans namen, in groten getale, belangstellenden deel aan het defilé langs de baar. De één met een hoofdknik en de ander met een hand op de kist als laatste groet. Hierna vertrok de rouwstoet naar de begraafplaats en daarbij werd Harry te voet begeleid door familie en genodigden. Bij het monument voor ongedoopte kinderen namen genodigden afscheid en werd Harry door zijn familie en medebroeders dominicanen naar zijn laatste rustplaats gebracht.

In de Sint Antoniuskerk werd intussen koffie of thee geschonken. De van het kerkhof teruggekeerde familie en genodigden sloten zich hierbij aan. In de kerk was een mooie fotoreportage te zien van Harry als pastoor in zijn kerk op zijn Vurhei.

Wij hebben de volle overtuiging dat we, in goede samenwerking met pastoor Han Akkermans en vele vrijwilligers, Harry een passend en waardig afscheid hebben gegeven. En dat heeft hij ten volle verdiend gezien zijn enorme verdiensten tijdens zijn tijd als pastoor en lang daarna.

Dank, mede namens familie en de orde der dominicanen, aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Wie een gedachtenisprentje van Harry de Valk wil, kan contact opnemen met het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ telefoonnummer: 0162-470 954. Op dinsdag en donderdag is het secretariaat van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

Namens de parochiekerncommissie van de Antoniuskern,
Ad Lips, voorzitter

----------------------------------------------------------------------------------------------
De ORTS heeft opnamen gemaakt van de uitvaartdienst van pastoor Harry de Valk.
Gebruik onderstaande link en plak die in adresbalk van uw browser om de viering te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=wXo-3Nw_ios