Antoniusparochie

Tags: 

De kerkelijke situatie rond 1900
Omstreeks 1906 bedroeg de bevolking van het dorp Oosterhout, de kerkdorpen niet meegerekend, ongeveer acht - negen duizend zielen.
De mensen konden naar de kerk gaan in de Sint Janskerk op de Markt, de Paterskerk (de latere H. Hartkerk waarvan nu alleen nog de facade bestaat) en de kapel van de zusters van Sint Catharinadal. Dikwijls gebeurde het dat tijdens de zondagvieringen alle mensen geen plaats hadden tijdens de diensten.
De toenmalige bisschop van Breda Mgr. Leijten ondernam daarop actie en in mei 1906 werden door het bisdom plannen bekend gemaakt om 1/4 deel van de parochie van Sint Jan af te scheiden.

Een nieuwe parochie
De nog te stichten parochie zou omvatten de buurtschap de Voorhei, de Zandheuvel, de Hoogstraat en het Boereneind (Leijsenstraat). Op 14 november 1906 wordt de zelfstandige parochie Sint Antonius van Padua een feit.
Op 14 maart 1907 vindt de publieke aanbesteding plaats van de bouw van de kerk met toren, een sacristie en pastorie. Voor 71.300 gulden wordt het werk gegund aan de firma H.H. Martens uit Oosterhout. Kort daarna werd met de bouw begonnen.

De Sint Antoniuskerk
Op vrijdagmiddag 17 mei 1907 om half 6 werd de eerste steen met bijbehorende oorkonde neergelegd door bouwpastoor Ch. Bressers in de eerste kolom aan de epistelzijde. Op verschillende plaatsen was de kerk al opgetrokken tot de tweede stelling. Dr. P.J. Cuijpers bezocht op 17 en 18 juni 1907 de in aanbouw zijnde kerk. Hij had het ontwerp voor de kerk gemaakt, wat door architect J. Oomen uit Oosterhout werd uitgewerkt.

Antoniuskerk Kaart 1

In mei 1908 is de kerk gereed en op woensdagmorgen 13 mei 1908 verrichtte Mgr. Leijten de plechtige inwijding waarna pastoor Ch. Bressers(1908-1926) de eerste mis in de Sint Antoniuskerk opdroeg.
Op donderdag volgde de installatie van pastoor Bressers. De Antoniuskerk is in kruisvorm gebouwd in de stijl van de moderne gotiek. Hij heeft een totale lengte van 54 1/2 m en een breedte van 32 m. De toren was bij oplevering 20 1/2 m hoog. Vanwege financiele problemen werd de toren niet afgebouwd volgens tekening.
In 1926 werd A. van Loon de opvolger van bouwpastoor Bressers. Hij liet een heteluchtverwarming plaatsen van de gelden die hij had ontvangen bij zijn aantreden als nieuwe pastoor. De familie Van Loon liet het priesterkoor en de zijkapellen opschilderen. Enige tijd later werden door de kunstschilder Joan Colette de drie bogen beschilderd.

Antoniuskerk Kaart 2

In 1959 werd, na jarenlang sparen door de parochianen, de toren verhoogd tot ongeveer 32 meter. Ook pastoor Van Loon droeg hieraan geldelijk bij. De scheidingslijn is nog duidelijk waar te nemen als men de toren in ogenschouw neemt.
In 1974, in de periode van pastoor W. Baars werd het altaarverhoog naar voren uitgebreid en werd het altaar dichter bij de mensen geplaatst. De communiebank wordt uit de kerk verwijderd en vernietigd. Verschillende muurschilderingen verdwijnen onder de verfkwast van de schilders. De nog aanwezige schilderingen in de kerk zijn van de hand van kunstschilder Joan Colette.

Communiebanken

In 1977 worden de kruiswegstaties uit de H. Hartkerk aan de Sint Antoniusparochie in bewaring gegeven.
Onder het pastoorschap van pastoor H. de Valk wordt een ringleiding in de kerk aangelegd. Er komt in het eerste weekend van mei 1995 een lectuurtafel achter in de kerk. De pastorie wordt verkocht in augustus 1996 en in de tuin van de oude pastorie verrijst het Antoniushuis "DE VINDER". De officiƫle opening van het parochiecentrum is op 5 september 1997.
In 1998 wordt ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de parochie het uit 1924 daterende en zwaar verwaarloosde orgel aangepakt. De houtworm wordt bestreden, de loden luchtpijpjes vervangen of gerepareerd en de leertjes vervangen. Ook de motor wordt vernieuwd en het orgel wordt gestemd.

Antoniusorgel

Eind november 1998 wordt de oude doopkapel in gebruik genomen als dagkapel en is elke werkdag 's morgens geopend.
De oude geluidsinstallatie, die nog dateert uit de tijd pastoor Van Loon wordt vervangen. Vrijwilligers brengen de nieuwe bedrading en de geluidsboxen aan.
In het weekend van 9-10 juni 2001 wordt tijdens de presentatie van pastoor T. van Balveren door hem de nieuwe altaartafel ingewijd. Het nieuwe altaar werd ontworpen door Paul van Vugt, een parochiaan. T. van Balveren is tot 1 augustus 2009 pastoor geweest van de Sint Antoniusparochie. Met ingang van 1 augustus 2009 is de heer A. Kamps pastoor van de Sint Antonius van Padua. In het weekend van 29 en 30 augustus 2009 ging hij voor de eerste keer voor in de eucharistie viering als nieuwe pastoor van de parochie. Sinds 2004 is in het parochiecentrum ook het Inloophuis "DE VINDER" ondergebracht.

Patroon van hopeloze zaken

Clemens Hoffbauer

Rechts vooraan tegen de muur van onze kerk bevindt zich het beeld van Clemens Maria Hofbauer. Het is een onopvallend beeld. Toch branden er vaak kaarsjes. Clemens geldt als de patroon van hopeloze zaken. Dat heeft alles met zijn leven te maken. Hij heeft met vele moeilijkheden te kampen gehad. Maar hij gaf niet op. Hij werd in 1751 in een klein dorpje Taszwitz-Tsjechiƫ geboren. Het gezin met twaalf kinderen was arm. Weldoeners stelden hem in staat om in Wenen priesterstudies te beginnen. Bij zijn werk heeft hij vele teleurstellingen moeten overwinnen, o.a. in de Poolse hoofdstad Warschau, waar hij een groot aantal jaren werkzaam was. Zijn feestdag is op 15 maart, de dag waarop hij in 1820 gestorven is.

50 jarig priesterjubileum van pastor A. Verheijden

Kapelaan Verheijden

Op 28 mei 2006 vierde pastor A. Verheijden zijn 50 jarig priesterjubileum in de H. Willibrorduskerk in Teteringen. Misschien zijn er nog parochianen die hem kennen want van 1961 tot 1970 was hij kapelaan in de Sint Antoniusparochie. Het was toen de tijd van Mgr. Van Loon. Pastor A. Verheijden herinnert zich nog huishoudster Rika Weterings. Wij wensen pastor Verheijden nog heel veel fijne, gezegende jaren toe.