Overlijden Harry de Valk

Tags: 

Vrijdag 26 juni jl. overleed in kloosterverzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen Harry de Valk ‘pastoor de Valk’ in de leeftijd van 93 jaar. Pastoor Harry de Valk behoort tot de ‘canon’ van de Oosterhoutse geschiedenis voor het tijdvak vanaf 1972. Ook in het straatbeeld van Oosterhout was hij tot 2018 een bekende verschijning: een lange slanke gestalte in zijn regenjas op de fiets. Bij een van zijn jubilea werd een feestlied geschreven waarin de volgende regels staan die hem treffend beschrijven: “De Valk, in heel der kerk is er niemand zoals hij. De Valk, modern met wat wierook erbij. Met zijn vinger wijzend legt hij alles voor je uit. Toegewijd en trouw gaat hij ons met de fiets vooruit. Overal waar ’t nodig is komt hij met de fiets. Hij is steeds vol energie en leeftijd zegt hem niets.”

Harry de Valk werd op 11 januari 1927 in Bergen op Zoom geboren. Hij volgt het gymnasium aan het Dominicuscollege in Nijmegen en treed op 17 september 1946 in bij de Dominicanen. Na het noviciaat in Huissen, de filosofiestudie in Zwolle en de theologiestudie in Nijmegen wordt hij op 27 juli 1953 priester gewijd. Vanaf 1956 werkt hij in de zielzorg , eerst in Tiel en Schiedam in parochies die bediend worden door de Dominicanen. In 1968 keert hij terug naar Brabant om kapelaan in Bergen op Zoom. In 1972 wordt hij benoemd als godsdienstleraar aan de mavo Willem van Duvenvoorde in Oosterhout. Van dan af is hij ook verbonden aan het Interparochieel Jongerenkoor Oosterhout. In 1980 wordt hij pastoor van de St. Antoniuskerk als opvolger van pastoor Baars. In 2000 gaat Harry de Valk met emeritaat maar blijft hij als vrijwilliger nog vele jaren actief, m.n. in de Antoniuskerk en in de Boskapel. In 2018 verhuist hij naar het kloosterbejaardenoord in Nijmegen.

Als pastoor heeft hij zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat is een proces van zoeken en tasten geweest, maar het is voor hemzelf en de gemeenschap rond de Antoniuskerk een vruchtbare tijd geworden. (U kunt dit uitgebreid lezen in het boek Antonius, een kerk voor de Voorhei van dr. Cock Gorisse) Vele jaren schreef hij in dit Weekblad Oosterhout een column waarin hij zijn ervaringen en visies weergaf. Wat hij schreef vertolkte niet alleen zijn eigen gevoelens en gedachten, maar ook van de mensen die hij ontmoette. Anderen lazen ze met een glimlach of een frons op het voorhoofd. Dat hij aan Oosterhout verknocht is geraakt blijkt wel uit het feit dat hij hier begraven wilde worden.

Vele Oosterhouters zullen zich Harry de Valk blijven herinneren als een toegankelijke, betrokken en dienstbare mens en pastor. In allerlei omstandigheden, bij feesten en bij droefheid was hij aanwezig en leefde hij hartelijk mee.

Vrijdag 3 juli a.s. is de uitvaartdienst in de Dominicuskerk in Nijmegen. Rond 14.30 uur wachten wij zijn lichaam op bij de Antoniuskerk, waarna we het zullen begeleiden naar de bergraafplaats Leijsenakkers. Bij het monument voor de naamloze en ongedoopte kinderen, waartoe Harry de Valk het initiatief heeft genomen, zullen we hem de laatste eer bewijzen.
Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Pastoor Han Akkermans


Foto: Paul van Acker