Inzegening graf oud-pastoor Harry de Valk

Tags: 

OOSTERHOUT, 22 september 2021
Op een mooie nazomerse dag werd het graf van Harry de Valk ingezegend. Dit gebeurde door pater Klinkenberg, dominicaan net als Harry. Op uitdrukkelijk verzoek van de familie was de kring van genodigden zeer beperkt gehouden. Buiten de door de familie genodigden waren leden van de PKC van de Sint Antoniusparochie en gastvrouwen en gastheren aanwezig.

Bij het graf werden kaarsjes aangestoken, een psalm opgelezen en een aantal persoonlijke woorden gezegd. In de koffiekamer van het uitvaartcentrum Leijsenakkers werd daarna koffie gedronken. Daar werden, nadat iedereen zich aan elkaar had voorgesteld, herinneringen aan Harry op gehaald.

De familie van Harry, evenals pater Klinkenberg, waren dankbaar voor alles wat vanuit zijn voormalige parochie was gedaan voor hem. Zowel voor als na zijn dood. Zij hoopten dat het mooie onderhoud van zijn graf, zoals tot nu toe, ook in de toekomst zou geschieden.
Het was een mooie, stijlvolle en indringende inzegening. Helemaal Harry waardig als pastoor en mens.

Ad Lips
Voorzitter parochiekerncommissie Sint-Antonius