Uitvaart Harry de Valk

Tags: 

Vrijdag 3 juli a.s. willen wij afscheid nemen van ons aller pastoor Harry de Valk.
Circa 14.45 uur wordt zijn lichaam op het voorplein van de St. Antoniuskerk ontvangen. Het precieze tijdstip is afhankelijk van de verkeersdrukte tussen Nijmegen en Oosterhout.

Wij nodigen iedereen die Harry een warm hart heeft toegedragen uit om hierbij aanwezig te zijn. Na een korte dienst op het kerkplein nemen wij met een defilé langs de baar afscheid van Harry.
Hierna zal Harry begeleid worden naar de begraafplaats Leijsenakkers, Veerseweg 40, Oosterhout, door de naaste familie en een daartoe uitgenodigde groep vrienden en parochianen. Dit aantal is beperkt in verband met de coronamaatregelen.
Daar volgt een laatste groet bij het monument voor naamloze en ongedoopte kinderen, waartoe Harry het initiatief heeft genomen. Hierna zal de naaste familie Harry naar zijn laatste rustplaats begeleiden.

Na de plechtigheid op het kerkplein is er gelegenheid koffie te drinken in de St. Antoniuskerk. Ook hierbij dienen de coronamaatregelen strikt in acht genomen te worden.

Indien u, in plaats van bloemen, een financiële bijdrage wilt leveren aan het onderhoud van Antoniushuis De Vinder staat hiervoor een collectebus in het kerkportaal.

Ondanks alle beperkende maatregelen willen wij Harry geven wat hij verdiende: een gepast en waardig afscheid.

Namens de H. Catharinaparochie en de H. Antoniuskern,

De parochiekerncommissie