Titus Frankemölle

Tags: 

Kennismaking met Titus

Op zondag 10 mei a.s. gaat diaken Frankemölle voor in een woord- en gebedsviering om 9.30 uur in de Sint-Antoniuskerk.
Op 15 september 2013 is hij door de bisschop van Breda tot diaken gewijd. Titus Frankemölle kreeg zijn opleiding en vorming aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk.
Sinds Vaticanum II [1963-1965] is het ambt van permanent diaken weer ingevoerd. Het behoort tot de drie gewijde ambten in de Katholieke Kerk: diaken, priester en bisschop.

De heer Frankemölle is geboren in Zutphen [1962] en studeerde in Nijmegen en Utrecht Duits en Nederlands.
Hij is getrouwd en vader van twee zoons van 19 en 16 jaar. Met zijn gezin woont hij in Rijen. Sinds 2010 is hij werkzaam als rector van de Kwadrant Scholengroep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren.
Diaken Frankemölle denkt dat hij als diaken-rector een bijdrage kan leveren aan de toenadering tussen Kerk en school.

Als diaken zullen we hem ontmoeten bij huwelijken, dopen en uitvaarten. Ook gaat hij voor in wekelijkse vieringen om het team van de Catharinaparochie behulpzaam te zijn. Pastor Marion Corvers is sinds 1 januari 2015 niet meer werkzaam in de parochie en pastor Ed de Kever is wegens ziekte niet meer actief en is momenteel druk bezig met zijn revalidatie.
Wij wensen diaken Titus Frankemölle het allerbeste toe in zijn nieuwe werkkring.