Vertrek Marion Corvers

Tags: 

Kanselbericht H.Catharinaparochie Oosterhout

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de Catharinaparochie doe ik de volgende mededeling:

Sinds september 2013 is pastoraal werkster Marion Corvers in de parochie afwezig wegens ziekte. In het afgelopen jaar heeft zij hard gewerkt aan haar herstel. Er zijn gesprekken gevoerd met bedrijfsarts, bestuur, en teamleden en er is medische ondersteuning gezocht. Op dit moment zijn haar klachten ver over en is het herstel goed gevorderd.

Dit betekent echter niet dat Marion zal terugkeren als pastoraal werkster in de parochie. Gezamenlijk is geconstateerd dat het voor Marion beter is een nieuwe uitdaging te zoeken. Het afgelopen jaar heeft ook de parochie en haar parochiekernen een stevige ontwikkeling doorgemaakt. In het najaar zal het parochiebestuur op basis van de adviezen van de parochiekernen tot beleidsvoorstellen komen die aan de bisschop zullen worden voorgelegd. Door haar jaar ziekte is Marion op afstand komen te staan van dit proces. Vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur zal er een programma zijn met blijken van waardering en zal er ruime gelegenheid zijn haar het beste te wensen.

Het bestuur van de Catharinaparochie en pastor Marion Corvers hebben daarom in goed overleg en met instemming van de bisschop besproken dat het werkverband beëindigd gaat worden. We zijn Marion grote dank verschuldigd voor wat zij heeft betekend in de afgelopen tien jaar
dat zij als pastoraal werkster in Oosterhout actief was. Op zondag 9 november willen we deze dank ook uitspreken, tijdens een receptie ter gelegenheid van haar afscheid. Die zal plaatsvinden in De Vinder

De consequenties van haar vertrek voor de slagkracht van het pastoraal team zijn groot. Het gesprek over de taakstelling en de toekomstige omvang van het pastoraal team zullen meegenomen worden in het parochieplan dat eind 2014 gereed zal zijn.