Afscheid Annemiek Buijs

Tags: 

Uitzwaaifeest Annemiek Buijs

Op vrijdagavond 22 april jl. heeft Annemiek, op haar nadrukkelijke verzoek, haar uitzwaaifeest gehouden in ‘De Vinder’.
Annemiek heeft inmiddels een nieuwe uitdaging aanvaard als aalmoezenier bij Defensie omdat haar tijdelijk arbeidscontract binnenkort afloopt.
Uitzwaaien en zeker geen afscheid omdat Annemiek daar waar mogelijk, als vrijwilligster verbonden wil blijven aan de Catharinaparochie.
Een groot aantal genodigden, jong en wat minder jong, waren naar Antoniushuis ‘De Vinder’ gekomen. Vrijwilligsters waar Annemiek mee heeft samengewerkt hadden diverse, maar alle even lekkere, soepen uit hun land van herkomst gemaakt.
Na ook een broodje genuttigd te hebben, werd er samen gebeden en gezongen en werden toespraken gehouden.
Annemiek was erg blij met de grote opkomst en het gezellige feest, aangeboden en georganiseerd door vrijwilligers van de hele Catharinaparochie.
Het was ook goed te zien dat iedere kern van harte, waar gewenst, spullen aanleverde en hielp.
Een mooi uitzwaaifeest voor Annemiek en weer een goede stap tot het komen van een parochie, met behoud van de identiteit van iedere kern.

Uitzwaai Annemiek Buijs

In verband met het aanvaarden van een functie elders zal Annemiek haar werkzaamheden voor de Sint Catharinaparochie en in Antoniushuis ‘De Vinder’, neerleggen.

Ondanks corona heeft Annemiek een aantal mooie initiatieven gestart en gestalte gegeven. In De Vinder, als diaconaal centrum van de Sint Catharinaparochie, hebben de meeste activiteiten plaatsgevonden. Kledingbeurs, Sinterklaasactie en Vindervakantiedagen zijn activiteiten die veel plezier hebben gebracht bij ouders en kinderen. Het gevoel erbij te horen, dat er iemand, ook al ken je hem of haar niet, iets voor jou of je kinderen doet, is niet in geld uit te drukken.

Daarnaast heeft Annemiek veel huisbezoeken afgelegd. Jonge gezinnen proberen te verbinden en mensen warm te maken voor Alpha en Leerling zijn van Jezus. Op zondagmorgen ondergaan veel gezinnen hun deelname aan de familiecatechese als een warm bad.

Wij willen namens allen Annemiek van harte bedanken voor alle warmte en gevoel van geluk dat zij velen heeft bezorgd.

Wij wensen haar en haar familie Gods zegen voor de toekomst.

Komst Annemiek Buijs

In het weekend van 25-26 augustus 2018 is in de kerkplekken van de Catharinaparochie, met uitzondering van de Sint-Antoniuskern, een kanselbericht voorgelezen, waarin namens het pastoraal team en het kerkbestuur, met ingang van 1 oktober a.s. de benoeming van pastoraal werker Annemiek Buijs- Tuytelaars wordt aangekondigd.
Omdat er in de Antoniuskern geen weekendviering meer is, zijn veel parochianen niet op de hoogte het bericht. Vandaar hieronder een korte samenvatting.

Mevrouw Buijs is gehuwd, heeft drie kinderen en woont in Etten-Leur.
In de viering van 6 oktober 2018 zal zij om 19.00 uur in de kerk in Oosteind worden gepresenteerd aan de parochie.
Annemiek Buijs krijgt aan aanstelling voor vijf dagdelen per week en wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Zij gaat het project jonge gezinnen een nieuwe impuls geven in de Catharinaparochie. Activiteiten van het project zullen in de hele parochie en met name in Antoniushuis De Vinder worden gerealiseerd.
Belangstellenden die het kanselbericht van 25-26 augustus alsnog willen lezen, kunnen uit de lectuurkast in de hal van het Antoniushuis een exemplaar meenemen.
Wij wensen mevrouw Annemiek Buijs de komende 4 jaar veel succes bij haar werkzaamheden in de parochie.