Annemiek Buijs

Tags: 

In het weekend van 25-26 augustus 2018 is in de kerkplekken van de Catharinaparochie, met uitzondering van de Sint-Antoniuskern, een kanselbericht voorgelezen, waarin namens het pastoraal team en het kerkbestuur, met ingang van 1 oktober a.s. de benoeming van pastoraal werker Annemiek Buijs- Tuytelaars wordt aangekondigd.
Omdat er in de Antoniuskern geen weekendviering meer is, zijn veel parochianen niet op de hoogte het bericht. Vandaar hieronder een korte samenvatting.

Mevrouw Buijs is gehuwd, heeft drie kinderen en woont in Etten-Leur.
In de viering van 6 oktober 2018 zal zij om 19.00 uur in de kerk in Oosteind worden gepresenteerd aan de parochie.
Annemiek Buijs krijgt aan aanstelling voor vijf dagdelen per week en wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Zij gaat het project jonge gezinnen een nieuwe impuls geven in de Catharinaparochie. Activiteiten van het project zullen in de hele parochie en met name in Antoniushuis De Vinder worden gerealiseerd.
Belangstellenden die het kanselbericht van 25-26 augustus alsnog willen lezen, kunnen uit de lectuurkast in de hal van het Antoniushuis een exemplaar meenemen.
Wij wensen mevrouw Annemiek Buijs de komende 4 jaar veel succes bij haar werkzaamheden in de parochie.