preken

Preek 14-15 mei 2011

Tags: 

In de tijd van Jezus was het in het Joodse geloof niet alleen rozengeur en maneschijn. Er waren goede herders en priesters maar er waren ook dieven en huurlingen en daar waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor. Zij hebben geen hart voor het Joodse geloof. Jezus kan de Joodse leiders keihard typeren. Het zijn graven van buiten heel schoon maar van binnen vol verrotting.

Preek 19-20 maart 2011

Tags: 

Tweede Zondag in de Veertigdagentijd - “Goed dat wij hier zijn”.

Evangelie: Matteus 17,1-9.

Wat een verrassend verhaal, het evangelie dat we gehoord hebben.
Jezus ging met zijn leerlingen een hoge berg op. Bergen hebben altijd een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen. Als je een berg opgaat, verhef je je boven het gewoel en het dagelijks gedoe van beneden. De stilte gaat ook met je mee omhoog. Als je ergens halverwege stopt, kun je de uitgestrektheid van het landschap op je laten inwerken.

Preek 12-13 maart 2011

Tags: 

De natuur vernieuwt zich telkens. Elk jaar breekt de lente door. De planten, de bomen, de bloemen komen met hun vernieuwde lentepracht. Ook in de dierenwereld worden vele jonkies geboren. We zien kuikens, lammeren en kalfjes in de wei. Het is een natuurgegeven waar de mens ook deel van uit maakt. Ook de mens vernieuwt zijn leven elk jaar. We zien het in de muziekwereld, in de mode van de kleding, in nieuwe automodellen maar ook telkens nieuwe apparaten als TV’s en radio’s. De jeugd gaat ons daar in voor. Zij komt telkens met nieuwe ideeën. Zij houdt ons fris en bij de tijd.

Preek 19-20 februari 2011

Tags: 

Zevende Zondag door het jaar - “Ongehoord”

Evangelie, uit de Bergrede: Matt. 5,38-45.

‘Ongehoord’ - dat woord staat als een soort motto boven deze dienst. Het heeft betrekking op de zogeheten Bergrede van Jezus. ‘Ongehoord’ is de titel van een boek dat over de Bergrede geschreven is. Het evangelie vandaag is een stukje van die Bergrede. Het is inderdaad ongehoord wat we te horen krijgen. Het lijkt de wereld op zijn kop!

De regels van die Bergrede zijn 2000 jaar geleden opgeschreven. In het Midden-Oosten nog wel, waar op het ogenblik zoveel onrust en onvrede is.

Preek 12-13 februari 2011

Tags: 

Wanneer we het Oude Testament oftewel het eerste Testament lezen, dan begint dit met de 5 boeken van Mozes. Zij worden de Thora genoemd. Vaak is dit vertaald als de Wet. Maar beter is dat als richtsnoer als aanwijzing te vertalen. Dat we ons naar de geest daarvan laten leiden. Bij een wet gaat het erom dat je uiterlijk aan de regels van de wet houdt. Bij richtsnoer dat je je leven richt naar de geest van de richtsnoer.

Preek 22-23 januari 2011

Tags: 

We zijn in de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Onwillekeurig denk ik dan aan de bijeenkomst van de Taizé jongeren van 28 december tot 1 januari in Rotterdam. Daar waren zo’n 30.000 enthousiaste Christen jongeren bijeen. Katholieke jongeren, protestante, Anglicanen en Orthodoxe katholieken. In een tijd van terugloop van katholieken en protestante jongeren is dit een geweldig positief teken.

Preek 29-30 januari 2011

Tags: 

Van geluk gesproken - Evangelie: Matteus 5,1-12a: De acht Zaligheden

Van geluk gesproken! - Deze week zag ik op de T.V. in het programma .’Spoorloos’ een oude moeder in Zuid-Amerika die na 40 jaar haar twee zonen terugzag. Ze had hen -pasgeboren- al moeten afstaan en ze waren in een ver land, Nederland, opgegroeid. Ze sloeg haar armen om hen heen en huilde. “Wat een geluk”, ze ze. Over geluk gesproken!
Mensen kunnen in allerlei omstandigheden van geluk spreken.
Je hebt geluk als je een prijs in de Postcode loterij gewonnen hebt.

Preek 11-12 december 2010

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 13-14 november 2010

Tags: 

Zoals Jezus in het evangelie aankondigde gaat het nu niet goed in de katholieke kerk. Denken we maar aan het misbruik van kinderen, de tweespalt in de kerk. De gewone gelovigen, het volk Gods wil de kerk verjongen, bij de tijd brengen. Tegelijk wil de hierarchie paus en bisschoppen het tegendeel. Zij grijpen terug naar vroeger het latijn, de priester met zijn rug naar de mensen. Zo nog meerdere zaken. Het celibaat, De paus heeft liever geen priesters dan getrouwde priesters. De vrouw volwaardig lid van de kerk of een tweederangsfiguur in de kerk. Gebruik van condooms aanvaarden of verbieden.

Pagina's

Abonneren op RSS - preken