ditters

Preek 29 - 30 december 2012

Tags: 

In het huis van zijn Vader. - Evangelie: Lucas 2,41-52

In deze dagen denken we als vanzelf na over de tijd. Over hoe alles voorbij gaat. Over een paar dagen begint een nieuw jaar!
Wat gaat alles toch snel, zeggen we tegen elkaar.
In welk jaar zijn we ook alweer geboren? Wat is er sindsdien niet allemaal gebeurd in ons leven. Je had het nooit kunnen voorzien, je had het niet kunnen dromen.

Een vriend zei eens tegen me: ‘Als je me duidelijk kunt maken wat de tijd is, zal ik je levenslang dankbaar zijn’.

Preek 15 - 16 september 2012

Tags: 

Vredesweek - ‘Kies - wijzer’

Evangelie Marcus 8,27-35.

Het rumoer van de verkiezingen is voorbij. Nederland heeft gestemd. De kaarten zijn geschud en we hopen dat we een goede regering krijgen en dat de verwachtingen die zijn gewekt, worden wáár gemaakt!

In het evangelie is óók sprake van een soort keuze die gemaakt moet worden. Wie is die Jezus nou?
Gaat het over Johannes de Doper die weer is teruggekomen? Johannes de Doper was namelijk op last van koning Herodes onthoofd.

Preek 25 - 26 augustus 2012

Tags: 

“Naar wie zouden wij anders gaan?” - Evangelie Joh. 6,60-69.

´Heer, naar wie zouden we anders gaan U hebt woorden van eeuwig leven´.
Die uitroep van Petrus springt eruit in het evangelie van vandaag. Het is een heftige, emotionele uitroep.
Er is blijkbaar een crisissituatie ontstaan onder de leerlingen. De zaak is hoog opgelopen.

Ieder maakt wel crisissituaties mee in zijn leven. Periodes waarin je echt helemaal in verwarring kunt zijn en je niet weet waar je het zoeken moet.

Preek 28 - 29 juli 2012

Tags: 

Zeventiende Zondag door het jaar - 'Zeven was voldoende'

Evangelie: Johannes 6,1-15.

In een krantenartikel las ik één dezer dagen: ‘Heeft André Kuipers in de ruimte God ontmoet?’ U weet wel, André Kuipers die een half jaar in een ruimtestation om de aarde heeft gecirkeld en allerlei wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan.
Heeft hij daar ‘in den hoge’ God ontmoet?
Het antwoord op de vraag werd in het artikel niet vermeld.
Maar eigenaardig eigenlijk dat wij de neiging hebben om God ergens heel ver van ons af te denken en te zoeken.

Preek 23 - 24 juni 2012

Tags: 

Feest van de geboorte van Johannes de Doper

Wat zou zo’n man als Johannes de Doper, levend aan de rand van de woestijn, ons nog kunnen vertellen?
Zijn woord aan de mensen van toen klinkt duidelijk en zelfs hard:
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent”. Het klinkt als een verwijt. Jullie zijn met allerlei zaken bezig, maar waar het eigenlijk om gaat, zie je niet.
We hebben er een mooi en vroom lied van gemaakt dat we zingen in de Advent in de dagen vóór Kerstmis.

Aan de rand van de woestijn. Waarom gaat iemand naar de woestijn?

Preek 17 - 18 maart 2012

Tags: 

Licht dat ons aanstoot - Evangelie: Joh. 3, 14-21

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan’. - Dat is het lied dat we gezongen hebben.

Wij, mensen verlangen naar licht,
niet alleen in het voorjaar als de natuur op uitbotten staat
en wij uitkijken naar de zomer.
We hunkeren naar licht als het donker is in ons leven,
als het leven een tranendal is geworden
zoals voor de mensen in het Belgische Lommel.
Voor de ouders, familie en leerkrachten van de slachtoffertjes van de vreselijke ramp in die tunnel in Zwitserland.

Preek 28 - 29 januari 2012

Tags: 

Iemand met gezag

Tweemaal horen we het woord ‘gezag’ in de evangelielezing.
Kortgeleden vroeg iemand: ken je tegenwoordig iemand die gezag uitstraalt? Of zijn er geen gezaghebbende figuren meer!
Machthebbers zijn er wel, genoeg. Maar mensen die gezag hebben??
Ik dacht even aan president Obama, en aan de paus, of aan Nelson Mandela in Zuid-Afrika die inmiddels al oud en broos is.

Wat noem je iemand die gezag heeft?

Pagina's

Abonneren op RSS - ditters