Preek 28 - 29 januari 2012

Tags: 

Iemand met gezag

Tweemaal horen we het woord ‘gezag’ in de evangelielezing.
Kortgeleden vroeg iemand: ken je tegenwoordig iemand die gezag uitstraalt? Of zijn er geen gezaghebbende figuren meer!
Machthebbers zijn er wel, genoeg. Maar mensen die gezag hebben??
Ik dacht even aan president Obama, en aan de paus, of aan Nelson Mandela in Zuid-Afrika die inmiddels al oud en broos is.

Wat noem je iemand die gezag heeft?
Stel je voor: een school. Er moet een nieuwe onderwijzer komen. De leerlingen zijn benieuwd. De nieuwe leraar komt de klas binnen. Hij gaat midden voor de banken staan. Hij stáát er. Hij kijkt de klas rond en spreekt.
Eén leerling probeert nog wat herrie en onrust te veroorzaken.
“Ga jij even op de gang staan en kom maar terug als je bent afgekoeld”.
De leerlingen beseffen: met die ga je niet zomaar op de loop.

- Jezus komt in Kafarnaüm, een stadje aan de oevers van het meer van Galilea. De eerste de beste sabbat gaat hij naar de synagoog.
En hij stáát er! De mensen zijn geestdriftig. Hij komt niet met wetten en voorschriften zoals de schriftgeleerden. Iemand met gezag!
Sommige mensen hebben het: gezag.
Mensen met gezag dwingen respect af. Je luistert naar hen. Ze hebben invloed op je. - Machthebbers, daar ben je bang voor. Ze roepen verzet op.

Ik herinner me, het was in de parochie in Amsterdam. Met Wereldmissiedag zou een missionaris komen preken zoals toen gebruikelijk was. Wat verwacht je?
Het was een Limburger, vierkant gebouwd, hij kwam uit Susteren. Hij was al een aantal jaren werkzaam in Ethiopië, een land 40x zo groot als Nederland.
Het was een verrassing. Hij stond daar en sprak met zoveel overtuiging over de moeilijke omstandigheden waarin zijn mensen in het zuiden van dat grote land moesten leven en proberen te overleven.
Zijn verhaal sloeg aan en kwam binnen bij de mensen. Het bleef niet bij die ene preek, maar er kwamen allerlei activiteiten los: op de scholen, bij de jeugd, het jongerenkoor zong grammofoonplaten vol, enz.
Het resultaat was: geen duizenden euro’s, maar tienduizenden euro’s voor de mensen daar in het arme Ethiopië. Een man met gezag en overtuigingskracht. En tot op de dag van vandaag zijn daar in die parochie nog mensen actief voor Ethiopië.

Gezag heb je niet zomaar. Het is ook een gave, een charisma als je wilt. Je moet het ook verdienen, vooral integer zijn, betrouwbaar.

Zo staat Jezus in de synagoge van Kafarnaüm. Het is zijn eerste optreden.
De eerste de beste sabbat al is hij naar de synagoge van Kafarnaüm gegaan. De mensen staan verbaasd. Ze voelen het: hier staat iemand met gezag! Uit heel het evangelie blijkt dat Jezus iemand was die mensen wist te boeien, charismatisch was, bevlogen.
Jezus is ook meester van de situatie. Er was iemand die in de greep was van een onreine geest, wat het ook moge zijn. Een soort demon, een kwade geest had de man te pakken. Waar Jezus verschijnt moet het kwaad wijken. “Ga uit hem weg!”
Jezus voert van het begin af aan strijd met allerlei akelige geesten, demonen, die de mensen bedreigen.

-----------

In onze dagen moeten we helaas met droefheid vaststellen dat de kerk, die de naam van Jezus hoog moet houden, veel van haar gezag verloren heeft. Er zijn allerlei redenen. Er zijn dingen gebeurd die je niet voor mogelijk had gehouden. Ons vertrouwen is geschokt.

Het is gemakkelijk om je daarom van de kerk af te keren. Je bent teleurgesteld.
Maar waar blijf je dan met de boodschap van het evangelie?
Evangelie, dat betekent toch ‘blijde boodschap’, goed nieuws.
Jezus stond daar in de synagoog van Kafarnaüm. Iedereen was stomverbaasd. “Wie is dat toch?”
De man met de onreine geest voelt het en weet het: U bent de heilige van God.
De mensen, de gemeenschap die zich op Hem beroept en zich verantwoordelijk voelt voor zijn evangelie, zal gezag moeten uitstralen. En betrouwbaar zijn. De onreine geesten willen ontmaskeren en het kwaad willen bestrijden.
Er wordt een beroep op ons gedaan. Ze moeten aan ons kunnen zien, waar onze wortels liggen en waar onze gedrevenheid vandaan komt: van die Man uit de synagoge van Kafarnaüm, Jezus, gezondene van Godswege.

Jaap Ditters