Preek 14 - 15 april 2012

Tags: 

Beloken Pasen

Wanneer we de eerste lezing over de samenkomsten van de kerk in de tijd van de apostelen goed lezen. Dan staat er niet. Die apostel ging voor. Of die apostel preekte. Het beschrijft de sfeer die de groep tekent. Hoe ze met elkaar omgaan. En dat ze als mensen veel voor elkaar betekenen.

In het evangelie zegt Jezus tot zijn leerlingen: “Ontvang de Heilige Geest”. Wat bedoelt Jezus hiermee? Gods Geest tilt je boven jezelf uit. Het is het vermogen over je eigen grenzen heen te kijken. Dat is belangrijk. Ik ken mijn eigen gedachten en gevoelens. Maar kan ik ook over mijn eigen grenzen heen kijken. Als ik zie wat een ander denkt en voelt dan zie ik veel verder. Dan kan ik mijn medemensen beter begrijpen en aanvoelen. En daar gaat het om. Begrijp ik mijn medemensen. Voel ik hen aan. Dan kan ik mijn naasten in hun situatie en gedachtengang beter begrijpen en aanvoelen, waarmee de ander zit.

En dan komen de volgende woorden van Jezus beter tot zijn recht: Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Als ik mijn naaste aanvoel en begrijp. Dan kan ik hem gemakkelijker vergeven en hem aanvaarden met zijn gedachten en gevoelens.

Gods Geest tilt ons dan boven onszelf uit. En daar gaat het om. Kennen wij elkaar met Gods Geest. Dan voelen we beter aan wat de ander beleeft, de ander drijft. Dan kan ik hem gemakkelijker aanvaarden. Dan krijgen we de sfeer dat we medemensen beter gaan begrijpen en hun fouten vergeven zoals ouders hun kinderen kunnen begrijpen en vergeven.

Jezus wil met deze woorden zeggen. Door zo begripvol voor elkaar open te staan, krijg je een sfeer van vertrouwen, van elkaar aanvaarden. Een sfeer van gemeenschap, van onderling vertrouwen.

Daar gaat het bij Jezus om, dat er bij zijn apostelen en vrouwen en gelovigen een open geest komt, waardoor mensen naar elkaar toegroeien en veel voor elkaar gaan betekenen.

Gaat die geest van openheid en vertrouwen ons samen zijn tekenen. Dan wordt ons samen zijn getekend door geloof in elkaar en openheid. Wordt onze samenleving gelukkiger en fijner, worden we een gemeenschap, staan we samen sterker in het leven.

Elkaar begrijpen en aanvaarden. Elkaars zonden vergeven is structuur van gemeenschap, is bouwsteen van heelheid en vrede, een weg naar elkaar. Dan betekenen we veel voor elkaar, worden we rijk aan elkaar. Zijn we broeders en zusters van elkaar. Dan wordt onze kerkgang een belevenis.