Preek 3 maart 2012

Tags: 

Als we het evangelie van vandaag goed lezen maken Jezus en de apostelen samen heerlijke momenten mee. Op een of andere wijze wil dit wonderlijke verhaal van Jezus op de berg met Mozes en Elia en de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes ons meedelen, dat ze samen iets heerlijks hebben beleefd.

Zoals ieder mens heeft Jezus tijdens zijn leven veel meegemaakt: heerlijke momenten en moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen. Daaraan is Jezus gegroeid. Zo wordt hij tenslotte de profeet, de verlosser die ons met zijn blijde boodschap de weg door het leven naar God wijst.

Daar gaat het tenslotte ook in ons leven om, als we zoals Jezus trouw blijven aan onze roeping. We maken allemaal heerlijke en moeilijke zaken mee. Door de wijze dat we daarop reageren kunnen we als mens daar aan groeien. Velen maken het mee en ik denk onder u ook velen. Je trouwt. Het is een heerlijke belevenis. Je bent intens gelukkig met elkaar. De toekomst lijkt een heerlijke droom. Maar als je dan 10 jaar verder bent, dan valt het soms op den donder niet mee deze man, deze vrouw met zijn/haar eigenaardigheden lief te hebben. Blijf elkaar trouw, Breng je de nodige offers om weer naar elkaar toe te groeien. Dan kun je als mens daaraan groeien en sterker worden. Dit kan een geweldige ervaring zijn.

Hetzelfde kan gebeuren. Je bent getrouwd. Er worden je lieve baby’s geboren. Als man en vrouw ben je daar samen mee in de zevende hemel. Maar de lieve baby’s groeien op en worden moeilijke pubers. Dan kun je soms denken waar zijn we aan begonnen. Maar blijf je je ondanks alles met liefde aan deze kinderen geven. Dan kan er een geweldige wederzijdse liefde groeien, die beide partijen gelukkig maken.

Ook al zit je in een bejaardentehuis. Dan kan er nog soms iets extra’s van je gevraagd worden. Je bent er als twee nog redelijk vitale mensen ingetrokken. Dan wordt je partner ineens ziek en gaat sukkelen en vraagt veel zorg. Dan valt het niet altijd mee je met liefde aan je partner te blijven geven. Maar als je dit kunt, komen de betere krachten bij je boven. Kun je samen nog heel gelukkig met elkaar zijn.

Of een andere situatie. Je zit in een bejaardenhuis. Je bent nog gezond en vitaal. Dan vragen ze je om vrijwilligers werk te doen. Je kunt het afwimpelen. Wat doe je? Je kunt je blijven geven zoals Jezus in zijn situatie zich is blijven geven. En hij is uitgegroeid tot die geweldige God mens.

Evenzo die zuster Nanette van de eerste lezing. Ook zij is geestelijk geweldig gegroeid, toen zij voor de armen op de Filippijnen koos. Door de keuzes die wij maken in het leven geven wij vorm aan ons leven en ons karakter.