Preek 20 - 21 oktober 2012

Tags: 

Jakobus en Johannes denken, dat Jezus als de Messias weer een groot en machtig rijk zal stichten en daarin willen ze een belangrijke plaats in hebben. Daar droomden vele Joden van. Zo’n machtig koninkrijk als in de tijd van koning David. Daarom vragen ze of ze in dat rijk aan zijn rechter en linkerzij mogen zitten.

De reactie van Jezus komt dan ook bij hen niet goed over. Jezus zegt: “Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn”. Ik denk dat wij op het eerste moment ook schrikken. ’n Dienaar van je naasten worden, dat is toch wel veel gevraagd.

Hier denk ik aan de eerste lezing. Bisschop Jan Bluyssen heeft er als bisschop nooit naar gestreefd om boven de mensen te gaan staan. Hij wilde tussen de mensen staan en hen voorgaan, voorop lopen, eventueel de richting wijzen. Hij zegt: “Van mijn gezag als bisschop is niet de macht maar de dienst de eigenlijke kern.” En juist omdat Jan Bluyssen tussen de mensen stond en hen diende daarom is hij nog zo geliefd en wordt hij in het bisdom nog zo gewaardeerd en hoog geprezen.

Laten we er bij stil staan. Om iemand te kunne dienen, moet ik beginnen met naar hem te luisteren. Dit is op het ogenblik heel belangrijk, dat we luistern naar elkaar. In de katholieke kerk is op het moment veel verwarring. Laatst werd er gezegd. Er moet nog een vervolg komen op het 2de Vaticaans concilie, dat de katholieke paus, bisschoppen, pastoors en leken met elkaar gaan praten en naar elkaar luisteren om tot eenheid te komen. Zij elkaar verstaan, dat we als katholieken weer samen op pad gaan als het volk Gods samen onderweg. Wij elkaar inspireren.

Juist zo’n vervolg op het 2de Vaticaans concilie zou waardevol zijn om ons geloof weer eens zuiver te stellen. Het gaat tenslotte om die blijde boodschap van Jezus. In de loop der eeuwen is er zoveel aangegroeid aan de kerkelijke leer en regels, dat het mooie en fijne van de Blijde Boodschap van Jezus verdoezeld is.

Het gaat om de naastenliefde, de trouw, aan elkaar, dat we als het volk Gods elkaar inspireren om samen iets moois van het leven te maken. Zo kan onze kerk een bron van geluk worden.

Jezus zegt: “Wie daarentegen groot wil worden onder jullie moet jullie dienaar zijn.”Willen we iemand dienen, dan moeten we goed luisteren naar de ander om hem goed te begrijpen, aan te voelen hoe hij zijn geloof beleeft. Want laten we eerlijk zijn. We beleven allemaal ons katholiek geloof op onze eigen manier. De een heeft devotie tot Maria, de ander tot Antonius en een derde tot Dominicus. De een is progressief en de ander conservatief katholiek. Laten we goed naar elkaar luisteren, dat we elkaar de ruimte geven dat ieder op zijn eigen wijze katholiek is.