Preek 7 - 8 januari 2012

Tags: 

We hebben het verhaal van de 3 magiërs oftewel de 3 wijzen of koningen gehoord. Matteüs schrijft dit zo rond het jaar 80, terwijl hij niets van de geboorte van Jezus weet. Naar aanleiding van het kerkelijk leven zo rond het jaar 80 bedenkt Matteüs dit evangelie. Want wat ziet Matteüs. Jezus heeft gepreekt in Palestina onder de Joden en daar zijn de apostelen ook begonnen te preken. Maar zo rond het jaar 80 zijn er veel meer Christenen bekeerd van uit het heidendom dan van uit de Joden. Zo maakt Matteüs zijn geboorteverhaal dat ook de heidenen de 3 wijzen 3 heidenen Jezus komen aanbidden.

De 3 wijzen oftewel de 3 koningen laten hun geloof in Zeus, Jupiter of Wodan vallen en gaan in de God van Jezus geloven. Zij doen bepaalde ervaringen op waardoor ze in de God van Jezus gaan geloven.

Hoe is het op het ogenblik. Vele Christenen geloven langs de kerk in God en in Jezus en zijn boodschap. Helaas de laatste jaren gaat het niet goed met de katholieke kerk. De kerk stelt teleur. Het beleid van het Vaticaan in zake het celibaat, het uitsluiten van de priesterwijding van vrouwen, de geboorteregeling met condoom of pil komen niet over. Vele katholieken haken af. Daarnaast het misbruik van de kinderen.

Wat op dit moment opvalt. Er zijn nog velen, die langs de katholieke of protestante kerk tot geloof komen. Daarnaast zijn er velen, die niet kerkelijk zijn en toch door bepaalde religieuze ervaringen zoals de 3 koningen tot geloof in God komen.

Persoonlijk geloof ik in een God. Van de ene kant door de christelijke opvoeding die ik van mijn ouders heb ontvangen.

Daarnaast kom ik ook tot geloof in een God, in een opperwezen, als ik naar de geboorte van ’n kind kijk. Alle geleerden van heel de wereld kunnen geen kind maken. Maar 2 geliefden, die van elkaar houden, kunnen door hun onderlinge liefde een kind krijgen.

De geboorte van een kind en het groeiproces is zo’n wonderlijk en verbazend gebeuren, dat ik tot het geloof in een God kom, die dit laat gebeuren.

Beste mensen, laten we stil staan bij ons geloof. Geloof ik alleen in een God, omdat ik katholiek ben opgevoed. Of geloof ik ook in een God omdat ik omziende in deze wereld zo’n prachtige schepping ontdek en daardoor tot geloof in de schepper kom. Dit hoop ik ook voor u. Dat u gelooft in God door uw Christelijke opvoeding, maar ook doordat u omziende in de schepping religieuze ervaringen opdoet en daadoor ook in een God gelooft.

H. de Valk