Preek 29 - 30 september 2012

Tags: 

Het evangelie van vandaag begint met een kwestie. De apostel Johannes stelt Jezus een vraag. De apostelen hebben een man ontmoet, die niet bij de aanhangers van Jezus behoort. En deze man drijft in de naam van Jezus demonen, duivels uit. En daar zijn de apostelen kwaad over. Als die man niet tot de volgelingen van Jezus behoort mag hij niet in de naam van Jezus demonen, duivels uitdrijven.

Dit pikken ze niet. Jezus moet de man op zijn nummer zetten. Wanneer hij de naam van Jezus gebruikt, moet hij zich aansluite0n bij de leerlingen van Jezus. Er is rivaliteit tussen de apostelen en die man. De apostelen pikken dit niet.

Dan is de reactie van Jezus heel anders. Hij staat heel positief tegenover deze man. Jezus zegt: “Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van Me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons.“

Dit mogen wij ter harte nemen. Wij zijn katholiek. We zijn christenen. Maar daarnaast zijn nog zoveel andere Christelijke groepen zoals Protestanten, Anglicanen enz. Laten we hen als gelijkwaardig aanvaarden. Wij proberen de blijde boodschap van Jezus vorm te geven evenals zij. Laten we hen respecteren en niet uitroepen dat wij de enig ware kerk zijn.

Juist door kontakten met andere Christelijke kerken kunnen we elkaar inspireren en onze eigen Christelijke boodschap sterker maken en verbeteren. Want de geschiedenis van de katholieke kerk en ook de laatste tijd leert ons dat de katholieke kerk soms faalt en tekort schiet. Wij als katholieken bescheiden moeten zijn.

Bovendien Jezus heeft de apostelen opgedragen zijn blijde boodschap uit te dragen en overal te verkondigen. Werken wij in deze samen met de protestanten en alle mensen van goede wil, dan maakt onze boodschap ook veel meer indruk.

Daarnaast gaan katholieken en protestanten met elkaar ruzie maken over de blijde boodschap van Jezus. Dan doen we afbreuk aan onze boodschap. We preken beiden katholieken en protestanten de naastenliefde, medemensen respecteren, open staan voor je naaste. Gaan wij katholieken en protestanten elkaar bestrijden dan zijn wij schijnheilig. We leren naastenliefde en hebben tegelijk geen respect voor elkaar.

Juist als wij katholieken en protestanten samen de boodschap van Jezus uitdragen maakt onze boodschap meer indruk. Daarom is een goed samenspel tussen katholieken en protestanten heel waardevol. Zijn oecumenische diensten van belang voor katholieken en protestanten.

Ik wil nog teruggrijpen op de eerste lezing. Overal waar mensen katholieken en protestanten liefhebben is God werkzaam aanwezig.

Laten we als Christenen ruimdenkend zijn en verder het goede buiten onze kerk ook zien.