Preek 25 - 26 februari 2012

Tags: 

Als we om ons heen zien bemerk ik vele mensen fijne mannen en sympathieke vrouwen en lieve kinderen. Maar het ongelukkige is, dat ondanks onze goede kanten wij mensen ook onze zwakke kanten hebben. Zo heeft God ons geschapen. Niemand van ons is volmaakt. God heeft ons niet volmaakt en perfect geboren laten worden.

Er zijn helaas mensenkinderen, die met uitdrukkelijke zwakke kanten geboren worden. Sommigen zijn autistisch, anderen heel jaloers, anderen hebben een minderwaardigheidscomplex en een vierde heeft een sexuele afwijking. Je zult met zo’n vervelende afwijking geboren worden. Dan valt het niet mee een goed levenspatroon op te bouwen.

Anderen worden gezond en wel geboren. Maar helaas God laat hen geboren worden uit ouders, die geen gevoel hebben om hun kinderen goed op te voeden. Hoe vaak hoor je dat kinderen verwaarloosd door hun ouders voor galg en rad opgroeien.

Zo zijn wij mensen met gebreken, met falen. Niemand van ons is volmaakt. Toch wil Jezus met ons mensen met onze zwakke en goede kanten een fijne en gelukkige samenleving opbouwen. En dit gaat niet vanzelf. Jezus is naar deze aarde gekomen. Juist om de samenleving gelukkiger en fijner te maken preekt Hij dat God liefde is, dat wij mensen oog en oor voor elkaar moeten hebben om samen een zo goed mogelijke maatschappij op te bouwen.

Hij sticht de gemeenschap de kerk, opdat wij geregeld samen komen, om samen over Jezus idealen van naastenliefde, trouw en menselijk medeleven na te denken en elkaar in deze te inspireren.

Daar is de H. Mis voor. We komen in de kerk te samen, om samen het evangelie te lezen, om over de blijde boodschap van Jezus na te denken. Hij gaf ons het breken en delen van het Jezus’brood om zo verbondenheid in Jezus te beleven.

Beste mensen daar gaat het om. Wij zijn geen volmaakte mensen. We hebben allemaal onze zwakheden. Maar het gaat er om om ondanks onze tekorten een zo’n goed mogelijke samenleving op te bouwen. Daarvoor is ook de vastentijd, dat we naar Pasen toeleven, ons laten inspireren door de boodschap van Jezus om zo met Pasen een gelukkige samenleving te hebben, die ons allen goed doet.

Tenslotte iedereen die dat wil kan nog een askruisje krijgen. In de veertigdagentijd leven we naar Pasen toe om zoals Jezus te verrijzen en gelukkig te leven volgens zijn blijde boodschap. Daarom ben ik niet gelukkig met de oude tekst: “Gedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren”. Deze is zo somber en Jezus heeft ons een blijde boodschap gegeven. Daarom zeg ik bij het askruisje geven: “Gij zijt getekend om gelukkig te leven volgens de blijde boodschap van Jezus”.
Dat het Paasfeest voor u een fijne belevenis mag worden.”