preken

Preek 12-13 september 2009

Tags: 

In het verleden, toen ik op de MAVO les gaf en lange vakanties had ben ik heel wat keren meegeweest als aalmoezenier met een vakantieweek van de Zonnebloem. Het waren mooie weken. Het viel me op als op de laatste dag de zieken vertrokken waren de sfeer weg was. Juist het contact met de zieken, de gehandicapten bond ons te samen, riep een goede geest op.

Preek 22-23 augustus 2009

Tags: 

Oosterhout was weer een kleine week kermisstad. Zo las ik in onze plaatselijke krant.
Het was prachtig weer tijdens de kermisdagen. Het is ook heerlijk om even uit je bol te gaan. Om je te laten verblinden door het licht dat flitst van alle kanten, om je te laten opzwepen door de oorverdovende muziek. - Maar anderen zijn blij dat het weer voorbij is. Al die herrie! Zo heeft ieder zijn eigen smaak en voorkeur

Preek 8-9 augustus 2009

Tags: 

Soms is het voor ons mensen uit deze tijd moeilijk het evangelie te begrijpen.. Jezus leefde in een heel andere tijd met heel andere gebruiken dan wij. In Jezus’tijd was het hoofdvoedsel hier in Europa en in het Midden Oosten brood. En dat waren voor de Joden toentertijd matsen.

Dit komt in het evangelie heel duidelijk naar voren. Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging gaat het om gewoon brood de Joodse matsen. Maar nu gebruikt Jezus brood ook als beeld. We hebben brood nodig om te leven. Maar daarnaast zegt hij, dat hijzelf ook brood is als voedsel voor het geestelijk leven.

Preek 1-2 augustus 2009

Tags: 

Afgelopen zondag hebben we het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging gelezen. Kort daarna komt het verhaal, dat we vandaag in het evangelie hoorden. De mensen komen met velen naar Jezus toe. En Jezus grijpt terug op de broodvermenigvuldiging. Natuurlijk er moet brood zijn om te kunnen leven. Maar daarnaast is er nog ander geestelijk voedsel, dat ze in Jezus geloven en in zijn boodschap. Jezus wil hebben dat de mensen verder kijken dan alleen brood om te leven.

Preek 25-26 juli 2009

Tags: 

17e Zondag door het jaar - "Veelbetekenend" - Evangelie: Johannes 6,1-15

Wat een wonder! Wat een wonder wordt ons verteld in het evangelie vandaag! Duizenden mensen krijgen te eten. Gebeurde dat ook maar eens in onze tijd, denk je.
Ik heb geprobeerd me voor te stellen wat ons verteld wordt in het verhaal.
Hoe een massa mensen Jezus achterna was gegaan. Ze waren in de ban geraakt van die Jezus, van zijn persoon en van zijn optreden. Als door een magneet werden ze naar Hem toegetrokken. ´Hij is het die komen moet!´ ´Hij zal ons vrij maken!´

Preek 18-19 juli 2009

Tags: 

Wanneer we het evangelie van zo juist goed lezen zullen we verwonderd zijn. De Joden lopen kilometers ver om bij Jezus te komen en zijn blijde boodschap te horen en bij hem te zijn. Jezus heeft een blijde boodschap, die de mensen raakt, inspireert. Daarom willen ze zo nodig uren lopen om bij Jezus te zijn. En hem te horen, door hem geraakt te worden. Jezus had een blije boodschap, die inspireerde.

Preek 3-4 juli 2009

Tags: 

Hebt u het zo juist voorgelezen evangelie goed verstaan? Er wordt gesproken over de broers van Jezus n.l. Jakobus, Joses, Juda en Simon en over zijn zussen. Volgens deze lezing van de evangelist Marcus was Maria geen maagd. Want ze heeft nog een stel andere kinderen gekregen. Je kunt je de vraag stellen: Is de titel maagd een eretitel? Zij die trouwen luisteren in ieder geval naar God die tot Adam en Eva zegt:”Gaat en vermenigvuldigt je.”

Preek 27-28 juni 2009

Tags: 

13e Zondag door het jaar - “Ik zeg je, sta op” - Evangelie Marcus 5,21-43.

Van de week kreeg ik een folder in de bus van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Ik las: elke 20 seconden sterft ergens ter wereld een kind van uitdroging, als gevolg van diarree, door vuil water en gebrek aan hygiëne.
Wat afschuwelijk is dat! Elke 20 seconden!
Zijn we met z’n allen als mensen op deze aarde niet bij machte om dat te verhinderen?
Het is erg, zeg je, maar wat kunnen we er aan doen?

Preek 20-21 juni 2009

Tags: 

Ik vind het soms moeilijk de evangelies te verstaan. Zo ook dit evangelie. Sommigen zullen zeggen: Het is begrijpelijk dat Jezus niet bang hoeft te zijn voor de storm. Hij wordt wakker gemaakt door de apostelen en als een wonderdoener als een hokus pokus figuur legt hij de storm neer. Als je dit kunt ben je geen mens meer maar een soort godheid die wonderen kan doen en nergens bang voor hoeft te zijn.

Preek 21 mei 2009

Tags: 

Hemelvaart van de Heer

Hemelvaart - Hemel, Hemeltjelief, het zijn woorden die je fantasie prikkelen.
Je kunt er allerlei visioenen bij hebben, mooie dromen!
Vroeger, als kind, was je al nieuwsgierig naar wat de hemel was. Je moest telkens bidden: Onze Vader die in de hemel zijt’. Er werd je verteld dat je in de hemel heel gelukkig was! Er werden mooie verhalen bij verteld, sprookjesachtig haast! Eigenlijk kon je je er maar weinig bij voorstellen.
In de hemel ben je bij God! En dat in alle eeuwigheid! Het leek je maar saai.

Pagina's

Abonneren op RSS - preken