Preek 20-21 juni 2009

Tags: 

Ik vind het soms moeilijk de evangelies te verstaan. Zo ook dit evangelie. Sommigen zullen zeggen: Het is begrijpelijk dat Jezus niet bang hoeft te zijn voor de storm. Hij wordt wakker gemaakt door de apostelen en als een wonderdoener als een hokus pokus figuur legt hij de storm neer. Als je dit kunt ben je geen mens meer maar een soort godheid die wonderen kan doen en nergens bang voor hoeft te zijn.

Daarom geloof ik, dat Jezus met zijn leerlingen in de boot zat. Er komt storm en de apostelen worden bang. Dan spreekt Jezus hun moed in en ze geloven dat het goed komt. In de loop van de 40 jaar dat dit verhaal is door verteld is het alleen sterker gemaakt. Hebben ze van de mens Jezus een wonderdoener een half god gemaakt.

Ik zou dit evangelieverhaal toe willen passen op de huidige tijd. In het evangelie slaapt Jezus, terwijl door de storm de boot dreigt te vergaan. Op het moment lijkt het ook dat God slaapt. Het gaat niet goed met de katholieke kerk. De kerken lopen leeg. Vele katholieke ouders laten hun kinderen niet meer dopen. Vele katholieken zien het met de kerk niet meer zitten. Er is een godsverduistering.

Helaas is er nog voor velen een godsverduistering. Het zal je maar gebeuren. Je leeft gelukkig met vrouw en 4 kinderen. En dan sterft je vrouw 45 jaar oud plotseling door haar hart. Of een ander leeft gelukkig en dan door een herseninfarc wordt hij half verlamd. Velen die zo iets overkomt zeggen uit de grond van hun hart. God, als je een liefdevolle Vader bent. Hoe kun je dit laten gebeuren. En sommigen verliezen hun geloof in God.

Dit evangelie spreekt een absoluut geloof in God uit., dat hij toch het leven leidt. Alleen wij kunnen Hem niet volgen. Het gaat op het moment niet goed met de kerk. We hebben veel moeite met het beleid van de paus. We lezen vanmorgen in de krant van seksueel misbruik door kerkelijke ambtsdragers. Waar gaat het met de kerk naar toe? Gaat de kerk ten onder?

Ik geloof dat de kerk deze depressie te boven komt. De kerk heeft al zoveel zwakke momenten, zwak beleid, misstanden in de kerk te boven gekomen. Denken we maar aan de eeuwen dat rijke Romeinse adellijke families onder elkaar beslisten wie er paus werd. Denken we aan paus Alexander VI met zijn onzedelijk gedrag en zijn liefjes en kinderen en andere pausen, die een immoreel leven leiden. Tenslotte waren er in de 12de eeuw in de tijd van paus Alexander III meerdere pausen en in de 15de eeuw bij paus Gregorius XII en Martinus V meerdere tegenpausen. En dit is de kerk te boven gekomen. Zo zal ze ook deze kwade tijd te boven komen.

Het gaat er om, dat wij in God blijven geloven, dat Hij op zijn wijze de wereld en de kerk leidt. Het gaat om een fundamenteel vertrouwen, dat Hij deze wereld zijn schepping blijft leiden. Ook al kunnen wij God niet volgen, schieten wij met ons menselijk verstand tekort, overstijgt God ons op alle wijzen.

Hopelijk kunnen wij zo in God blijven geloven, ons blijven geven. God zal ons niet beschamen.

H. de Valk