Preek 8-9 augustus 2009

Tags: 

Soms is het voor ons mensen uit deze tijd moeilijk het evangelie te begrijpen.. Jezus leefde in een heel andere tijd met heel andere gebruiken dan wij. In Jezus’tijd was het hoofdvoedsel hier in Europa en in het Midden Oosten brood. En dat waren voor de Joden toentertijd matsen.

Dit komt in het evangelie heel duidelijk naar voren. Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging gaat het om gewoon brood de Joodse matsen. Maar nu gebruikt Jezus brood ook als beeld. We hebben brood nodig om te leven. Maar daarnaast zegt hij, dat hijzelf ook brood is als voedsel voor het geestelijk leven.

Zoals ze in brood moeten geloven om gewoon te kunnen leven. Zo is Jezus als het ware ook het brood voor het geestelijk leven van de Joden voor het religieuze leven.

Willen de Joden tot God komen. Dan zullen ze allereerst in hem moeten geloven.. Jezus is de persoon voor de Joden om tot God te komen. Jezus preekt niet zozeer regels en voorschriften. Zijn eigen persoon is zijn preek. Wil je God liefhebben leef dan zoals Jezus je voordoet. Jezus doen en laten is zijn preek. Jezus is geen man van regels en voorschriften. Neen zijn leven is zijn preek. In elke stad dat hij komt heeft hij allereerst zorg en oog voor de zieken. Hij leeft mee met de armen. Zijn leven heeft een uitstraling van liefde, goedheid en zorg. Hij botst met de Farizeeërs en Schriftgeleerden omdat zij wettische regels belangrijker vinden dan de naastenliefde.

Daarom is ons katholiek geloof niet zozeer een geloof in regels en voorschriften maar de persoon Jezus in jouw leven navolgen. Het is een persoonlijk geloof. Zoals laatst een parochiaan hier uit de parochie tegen me zei: Zij droeg Jezus in haar hart. Haar geloof was haar bidden was praten met Jezus. Bij hem kon ze alles kwijt aan zorgen. Maar in het persoonlijk kontakt met Jezus kreeg ze ook de inspiratie Jezus in haar leven na te volgen.

Lezen we het evangelie goed dan leren we Jezus steeds beter kennen. Gaat hij ons meer aanspreken, wordt ons geloof persoonlijker. We laten ons meer door hem aanspreken, inspireren en uitdagen.

Het gaat er om zoals bij de eerste Christenen mannen en vrouwen. Zij waren geraakt door de persoon van Jezus. Het ging bij hen niet zozeer om allerlei regeltjes en voorschriften maar om de persoon van Jezus waar ze weg van waren.

Gaan wij ons ook meer op de persoon van Jezus richten ons geloof krijgt een meer persoonlijk geladen karakter, wordt sterker. Ons gebed wordt meer een persoonlijk praten met Jezus, raakt ons sterker dan regeltjes.

H. de Valk