Preek 18-19 juli 2009

Tags: 

Wanneer we het evangelie van zo juist goed lezen zullen we verwonderd zijn. De Joden lopen kilometers ver om bij Jezus te komen en zijn blijde boodschap te horen en bij hem te zijn. Jezus heeft een blijde boodschap, die de mensen raakt, inspireert. Daarom willen ze zo nodig uren lopen om bij Jezus te zijn. En hem te horen, door hem geraakt te worden. Jezus had een blije boodschap, die inspireerde.

Alleen de Farizeeërs, de priesters en de Hogepriester wilden Jezus kwijt, want hij ondermijnde hun gezag. Dit is hun gelukt, want zij hadden veel macht. Jezus is door hun stoken aan het kruis gestorven.

Nu is het heel erg met de kerk gesteld. De kerken lopen leeg en het is vooral de jeugd die afhaakt. Zien we naar de jeugd dan vraag je je af zal de kerk over 25 jaar nog bestaan. Natuurlijk kunnen we de jeugd gaan veroordelen. Dat is gemakkelijk. Maar dan hebben we voor hen nog geen blijde boodschap.

De vraag komt boven. Verkondigt de kerk nog de blijde boodschap van Jezus. Om een simpel voorbeeld te geven. Jezus riep getrouwde mannen tot het priesterschap en de paus wijst getrouwde mannen voor het priesterschap af. In het leven van Jezus spelen vrouwen als Maria Magdalena en de andere Maria’s een belangrijke rol. In de katholieke kerk zijn vrouwen 2de rangsfiguren. Er is veel onvrede in de kerk. We zijn niet gelukkig met vele zaken.

We zullen de kerk moeten hereiken en ons laten leiden door de blijde boodschap van Jezus. Als we in de kerkgeschiedenis duiken komen we vaker periodes tegen dat de kerk faalde. Denken we maar aan paus Alexander VI met zijn vrouwen. De tijden dat er 2-3 pausen waren.

Tegelijk zijn er door de eeuwen heen zoveel sterke heilige mannen en vrouwen geweest die het geloof in Jezus een nieuwe bezieling gaven. Denken we maar aan St. Dominicus. In zijn tijd waren er vele pastoors, die geen latijn kenden maar toch de H. Mis afbrabbelde of de absolutie over zonden gaf in het latijn. St. Dominicus stichtte een orde van priesters en leken, waarin heel goed gelet werd op de vorming van de priesters en kloosterlingen.

Hetzelfde St. Franciscus van Assisië. In zijn tijd maakten pastoors, bisschoppen en pausen zich geweldig druk om geld. Ze verwierven zich vele prebendes en voorrechten, die veel geld opleverden, waardoor ze er rijk van konden leven. Uit reactie komt broeder Frans met het ideaal van moeder Armoede. Broeder Frans preekt en beleeft de armoede en schept zo een betere geest en sfeer in Gods kerk.

Tenslotte moet ik denken aan Catharina van Siëna. In haar tijd verblijft de paus niet in Rome maar in Avignon. Daar heeft hij zijn duur paleis en gemakkelijk leven. Catharina van Siëna ijvert samen met anderen dat de paus weer naar Rome komt om van daaruit de kerk te leiden. En zij weet de paus zo ver te krijgen.

Dit alles zet ons aan het denken. Wij zullen ons net als Dominicus, broeder Frans en Catharina van Siëna ons op de blijde boodschap van Jezus moeten bezinnen om tot een nieuwe verfrissende blijde boodschap te komen, dat de kerk de mensen weer boeit en inspireert tot een werkelijk gelukkig Christelijk leven.

H. de Valk