Preek 1-2 augustus 2009

Tags: 

Afgelopen zondag hebben we het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging gelezen. Kort daarna komt het verhaal, dat we vandaag in het evangelie hoorden. De mensen komen met velen naar Jezus toe. En Jezus grijpt terug op de broodvermenigvuldiging. Natuurlijk er moet brood zijn om te kunnen leven. Maar daarnaast is er nog ander geestelijk voedsel, dat ze in Jezus geloven en in zijn boodschap. Jezus wil hebben dat de mensen verder kijken dan alleen brood om te leven.

Jezus wil natuurlijk naar vermogen zorgen, dat de mensen te eten en te drinken hebben. Maar Jezus hoopt ook dat ze naar zijn boodschap luisteren de blijde boodschap van God. Zijn boodschap van liefde, trouw, zorg en hoop.

Hetzelfde. Waarom gaan wij naar de kerk in het weekeinde. Gaan we naar de kerk, omdat we moeten zoals we vroeger zoveel dingen deden, omdat het moest. Of doe ik dit alles omdat ik Jezus zoek met zijn boodschap zoals we ook onze kinderen laten dopen, de eerste H. Communie laten doen, bidden enz. Want daar gaat het tenslotte om. We komen naar de kerk om samen het evangelie te lezen om nog eens stil te staan bij de persoon van Jezus en bij zijn blijde boodschap. We willen geraakt worden door zijn persoon door wat hij ons te vertellen heeft. We doen aan zenmeditatie om tot bezinning te komen, tot onszelf te komen.

We komen in de kerk om samen te bidden, samen te zingen elkaars geloof te ervaren, door elkaar geïnspireerd te worden. Want dringt die boodschap van Jezus van liefde, trouw en hoop steeds meer in mij door dan zal die blijde boodschap van Jezus steeds meer mijn leven gaan tekenen en gelukkiger maken. Want kunnen wij uit de grond van ons hart onze naasten en God liefhebben dan maakt dit ons leven rijk en gelukkig.

Hoe sterker die band met Jezus wordt. Hoe meer ik me door hem laat leiden des te rijker en gaver wordt mijn leven. Laten we daar bij stil staan. Ga ik naar de kerk, bid ik omdat ik het moet. Dan legt mijn geloof een druk op mij van moeten. Dan komt er geen liefde, geen betrokkenheid.

Ga ik naar de kerk omdat ik in God geloof. God voor mij een liefdevolle Vader is. Dan word ik innerlijk geraakt dan komt er liefde voor God en Jezus dan geloof ik in God en Jezus. Dan verrijkt dit geloof deze liefde mij en daar gaat het om. Ik ga naar de kerk om straks geestelijk rijker naar huis te gaan.

Daarom beste mensen laat ons katholiek zijn niet getekend worden door moeten. Neen laat ons geloof steunen op een persoonlijke band een persoonlijke liefde jegens God en Jezus, dat ons geloof ons hart verwarmt. Tevens ook op de verbondenheid, die we beleven met onze medegelovigen. Dat ons katholiek zijn ons samen persoonlijk raakt.

H. de Valk