Preek 7-8 november 2009

Tags: 

Jezus zegt de schriftgeleerden de waarheid

Het evangelie van vandaag begint niet al te lief. Jezus zegt de schriftgeleerden heel duidelijk de waarheid. Allereerst dat het shownummers zijn. Ze lopen graag rond in plechtige lange gewaden. Ze willen graag gegroet worden op de markt, voor aan zitten in de synagoge en een ereplaats hebben bij het feestmaal. Tegelijk weten ze de kwetsbare weduwen het nodige geld te ontfutselen en voor de schijn lange gebeden op te zeggen. Het zal je maar gezegd worden.

Jezus zegt eerlijk wat hij denkt. Dit kan ook aan de dag van vandaag belangrijk zijn. Het is waardevol dat als iemand zich ergert binnen de kerk, dat hij er iets van zegt. Hij zoals Jezus opkomt voor betere menselijke verhoudingen binnen de kerk. Als lid van de kerk, van het volk Gods is het goed, dat hij zijn mond niet houdt. Hij het foute wat hij ziet aanklaagt. Hij opkomt voor goede vieringen in de kerk maar ook voor goede menselijke verhoudingen binnen de kerk.

Ook op het moment is er veel onvrede in Gods kerk. Door er over te praten, ons te uiten kan het nodige recht worden getrokken. Niet door zwijgen en de kerk te verlaten. Laten we zorg hebben voor goede menselijke verhoudingen binnen de kerk, dat er een goede geest heerst en we niet uit onbehagen de kerk de rug toekeren.

Ik wil ook stil staan bij de penning van de weduwe in het evangelie. Zij gooit 2 muntjes ter waarde van een cent in de offerkist. Zij wordt door Jezus geprezen. Zij geeft van haar armoe alles wat ze heeft, terwijl anderen van hun overdaad iets geven.

Natuurlijk kan iemand schamper zeggen: Jezus kan die weduwe van de 2 muntjes wel prijzen maar financieel worden de tempeldienaars daar niet veel wijzer van. Financieel niet direct maar het schept wel een klimaat. De weduwe die van haar bezit nog bijna alles weggeeft. Dit maakt indruk. De vrouw, die nog maar weinig heeft, geeft heel haar bezit voor de tempel. Juist door hun zorgen, hun toewijding kunnen de eenvoudigen een sfeer van solidariteit, van zorg en van toewijding oproepen.

In deze moet ik ook denken aan St. Willibroerd, de apostel van Nederland, die hier het evangelie heeft gebracht. We vieren vandaag zijn feest. St. Willibrord heeft zich ook spontaan gegeven door met zijn metgezellen van uit Ierland naar Nederland te komen en hier het geloof te verkondigen.

Zo leert het evangelie van vandaag ons zoals Jezus eerlijk te zeggen wat men denkt en foute situaties aan te klagen. Maar daarnaast dat het offer van de eenvoudige evenveel waard is als van de rijke.

H. de Valk