Preek 12-13 december 2009

Tags: 

De Joden hadden het ten tijde van Jezus moeilijk in Palestina. Het land was bezet door de Romeinen. En wat in die tijd meestal gebeurde. Een bezetter probeerde zich te verrijken ten koste van de mensen van wie het land was. Zo werden de Joden door de Romeinen onderdrukt en op alle mogelijke wijze uitgezogen. Zo droomden de Joden van een Messias. Ze dachten hierbij aan een man in de stijl van koning David. Een man die goed met het zwaard om kon gaan en de Romeinen zou verdrijven. Dit was het probleem van Jezus. Hij is de Messias maar Hij komt niet met het zwaard de Joden verlossen maar met de boodschap van naastenliefde, trouw en zorg voor de zieke en zwakke medemens. Zo wil Jezus de Joden op een ander spoor zetten als Hij van de Messias, de Verlosser spreekt. Hij verkondigt zijn boodschap van liefde, van trouw, van zorg voor de zieken en de zwakken.

Daarnaast in de natuur wordt het donkerder. We leven toe naar de kortste dag en de langste nacht. Als teken dat we naar het licht verlangen zien we de laatste dagen al voluit kerstverlichting in de stad en in de huizen. We kunnen er verrukt naar kijken en genieten.

Maar wij Christenen zien ook uit naar een ander licht de boodschap van Jezus. Jezus die een boodschap van naastenliefde, rechtvaardigheid en medeleven heeft. Volgen we de boodschap van Jezus dan komt er een ander licht over ons. De liefde, die ons hart verblijdt en goed doet. De onderlinge trouw, die de mensen tot vrede, tot verbondenheid inspireert.

Natuurlijk met kerstmis mogen we best genieten van heerlijk eten en genieten van lekkere spijzen en drank. Maar laten we ons ook bezinnen op die boodschap van Jezus, die vrede, solidariteit en verbondenheid brengt. De boodschap, die Jezus volgens het evangelie van vandaag eerst van Johannes de Doper heeft gehoord. Jezus was ook eerst leerling van Johannes de Doper en is ook door Johannes gedoopt.

Tenslotte het wordt donkerder en donkerder in de natuur. Maar de katholieke kerk zit op het ogenblik ook in donkere dagen. Het gaat niet goed met de katholieke kerk. Haar boodschap komt niet over. Er is verwarring. Er zijn progressieven en conservatieven. Het Vaticaan houdt streng vast aan het celibaat, aan maagdelijkheid, verbod van geboorteregeling. Het Vaticaan beschouwt de vrouw als tweede rangs.

In dit alles kunnen vele progressieven niet geloven. En omdat in het verleden vaker pausen gefaald hebben, nemen ze dit standpunt van paus Benedictus XVI niet over. Hier toe zijn ze gerechtigd. Want de apostel Paulus schrijft in zijn 2de brief aan de Korinthiers (1,24): “Wij zijn geen heer en meester van jullie geloof”. Het gaat er om, dat paus, bisschoppen en pastoors het geloof in bepaalde zaken niet dwingend op kunnen leggen. Van de leiders van de kerk verwachten de gelovigen dat ze inspireren tot geloof, de blijde boodschap aan reiken.

Wij kunnen zelf zoals Jezus een bron van liefde, van trouw en van zorg zijn en zo voor elkaar een bron van licht en vrede zijn. Dan klopt de titel van deze zondag: Verblijdt u.

H. de Valk