Preek 17-18 januari 2009

Tags: 

Paus Benedictus XVI heeft onlangs homosexualiteit zwaar veroordeeld. Dit is bij vele katholieken verkeerd gevallen. We kennen in ons midden vele homo’s en lesbiennen als goede katholieken en als goede mensen. Velen onder ons vinden dat de vrouwen in de katholieke kerk gediscrimineerd worden. Ze worden 2de rangsfiguren in de kerk. Zij mogen geen diaken of priesterwijding ontvangen. De angst voor sexualiteit in de kerk. Priesters moeten als celibatairen leven. Geboorteregeling door pil en condoom wordt door Rome zwaar veroordeeld.

Zo is er binnen de katholieke kerk verwarring. Iedere katholiek bepaalt nu zelf wat hij gelooft. Of hij conservatief of progressief katholiek is. Zo zijn er vele punten dat katholieken ook met hun devoties voor de een of andere heilige een eigen invulling aan zijn geloof geeft.

Mijn ideaal blijft dat paus en bisschoppen zo inspirerend de kerk leiden, dat we spontaan en uit de grond van ons hart met hun beleven van het katholieke geloof instemmen en we hen graag volgen.

Nu ligt het anders. Op het moment hebben we allemaal een scharrelgeloof. We geven allemaal een eigen invulling aan ons katholiek geloof . De een is conservatief katholiek de andere progressief.

In deze kan de gebedsweek voor de eenheid met als thema: “Een in Gods Hand” ons inspireren om ook over de kerkmuren heen te kijken. Onze protestante mede Christenen kunnen ons ook inspireren. Ik denk hier aan het Leger des Heils. Hoe zij vorm geven aan het ideaal van Jezus van de naastenliefde. Geïnspireerd door de boodschap van Jezus hebben zij zorg voor de daklozen, de drugsverslaafden en aan alle anderen, die in het leven aan lager wal zijn geraakt.

Daarnaast de vertrouwdheid van de protestanten met de bijbel. Door het lezen van het Nieuwe Testament kennen ze de parabels en alle zorg van Jezus voor de mensen. Dit kan ons raken. De NCRV en de EO hebben aansprekelijke religieuze uitzendingen op de TV, die ons wat te zeggen hebben.

Beste mensen waar het me omgaat. Katholiek zijn is tegenwoordig niet meer braaf paus, bisschop en pastoor napraten. Het gaat er om dat we op onze eigen wijze in de geest van de katholieke kerk God zoeken en proberen op ’n eigen wijze samen met anderen vorm te geven aan ons geloof in de boodschap van Jezus.

H. de Valk