Preek 25 december 2009

Tags: 

Beste mensen, het is waardevol om bij het kerstfeest stil te staan. Stil te worden om de diepere betekenis van het kerstmysterie te bespeuren, te ervaren. Op zich is het heel simpel wat we in de kerststal zien. Het Jezuskind in de kribbe. Maria en Jozef, de herders met de schapen, de Driekoningen met hun kamelen.

Wij komen thuis en in de kerk te samen rondom die stal. Allereerst zien we Jezus het kerstkind. Dit is de centrale figuur. Al eeuwen boeit dit kind de mensheid. Het heeft dan ook speciale namen gekregen zoals Redder, Christus, de Heer. wonderbare Raadsman, goddelijke Held, vredevorst.

In dit kind laat God zich kennen. God laat zich kennen door liefde op te roepen. Dit Jezuskind dit pasgeboren kind is kwetsbaar en zwak en tegelijk ongelovelijk sterk met zijn wil om te leven. Een pasgeboren is in al zijn hulpeloosheid in staat om een hele familie om zich heen te verzamelen. Ook die kracht, die van zwakheid uitgaat, is een beeld van God. Een pas geboren kind is in staat om ons te ontroeren, bij ons liefde op te roepen.

Het kan je raken als je stil bij die stal naar de kribbe gaat zitten kijken..God laat zich kennen in dit kind, dat spontaan liefde oproept. God is liefde. God heeft uit liefde ons mensen geschapen. God roept liefde op als dit kind grote wordt en zijn ouders leert kennen. God laat een liefdesband ontstaan tussen kind en ouders.

Daar gaat het om, als we liefde ervaren bespeuren we iets van God in ons midden. Hoe meer liefde als wij ervaren en geven, hoe meer wij God ervaren en beleven. Juist in dit kind leren we God kennen, als Jezus later zorg heeft voor elke zieke mens, voor elk kind. Zo is Jezus ook een beeld van God. Als volwassene heeft hij zorg voor de zieke mens. Komt Hij in een stad. Zijn zorg, zijn aandacht gaat allereerst naar de zieken, de zwakken. Hij leeft met hen mee. Hij verzorgt hen. Evenzo heeft Hij zorg voor de armen. Hij deelt het brood, dat een groep bij zich heeft, dat ieder te eten heeft.

Jezus vertelt van zijn hemelse Vader als een liefdevolle Vader, die zorg heeft voor groot en klein. God die de wereld geschapen heeft door de evolutie. Maar dit zijn schepping getekend heeft met wat Hijzelf is liefde. Elk kind dat geboren wordt roept liefde op. De ouders en de naasten van het kind geven zich spontaan in liefde aan het kind. God laat een kind opgroeien in een gezin. Een gezin waar de onderlinge band door liefde wordt getekend. Later als het kind volwassen wordt laat God elk kind uit liefde een partner kiezen. Zo ervaren we dat God liefde is. Laten we dan ook uit liefde ons laten raken door dit kind dan is er liefde in ons leven. Dan speelt God op een wonderlijke wijze mee in ons leven.

Kunnen we zo stil mediteren bij die stal met kind, dan wordt God voor ons een werkelijkheid, ’n God bij wie we steun ondervinden aan wie we ons op kunnen trekken. Hopelijk nemen we allen even de tijd om bij die stal te gaan mediteren en bespeuren, dat God liefde is. En dit kan ons goed doen, want liefde maakt ons rijk.

H. de Valk