Preek 7-8 maart 2009

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie dat wonderlijke verhaal, dat Jezus op de berg van gedaante verandert en dat de profeet Elia en de grote wetgever Mozes aan hem verschijnen en met hem in gesprek raken. Dit is duidelijk een geloofsverhaal. Een verhaal bedacht om het geloof tot uitdrukking te brengen. Wat blijkt uit dit verhaal? Jezus is voor 100% Jood. Hij gaat zo vertrouwelijk om met de twee grootste Joden de profeet Elia en Mozes de wetgever.

Kort na dit gebeuren wordt Jezus in de hof van Olijven gearresteerd, gegeseld en ter dood veroordeeld. Waarom wilden de Priesters en de Farizeeƫrs Jezus kwijt? Jezus wilde het Joodse geloof vernieuwen. Jezus benadrukte als belangrijkste van het Joodse geloof de liefde tot God en de naasten.

Al die Joodse rituelen en religieuze gebruiken zoals de wet op rein en onrein, de strenge sabbathviering, de vastenwet, de afzet tegen andere geloven interesseren hem niet zo erg. God is liefde. Het gaat bij God om de liefde. De Farizeeƫrs en priesters willen alles bij het oude houden. Zij willen geen vernieuwing. Daarom moet Jezus verdwijnen. Zo klagen ze Jezus aan bij Pontius Pilatus en sterft hij aan het kruis. Zo sterft Jezus als Jood.

De leerlingen van Jezus de apostelen en de vrouwen gaan in het spoor van Jezus verder. Dit wordt ook niet gepikt door de Joden. En de apostelen en de eerste leerlingen worden de synagoge uitgegooid. Dan worden ze door Jan en alleman Christenen genoemd en gaan ze als een kerk onafhankelijk van het Jodendom verder.

Wat leert dit voorbeeld van Jezus? Hij wil het Joodse geloof vernieuwen, nieuw leven in blazen. Niet uit nostalgie vasthouden aan het verleden. Het geloof moet een levende werkelijkheid zijn niet een stel rituelen waaraan men strak vasthoudt. Hoe staat het met de beleving van ons huidig katholiek geloof. Vele rituelen en kerkelijke gebruiken zijn omdat er geen bezieling van uitging vervallen en in onbruik geraakt. Denken we maar aan de rozenkrans, het lof, de aflaten, het latijn enz. Het gezag van de paus is gekelderd. De paus heeft onlangs 4 bisschoppen van de Pius X broederschap, waarvan een anti-Semitisch was weer in de kerk op willen nemen. Over heel de wereld werd daartegen geprotesteerd.

Zoals Jezus het Jodendom wilde vernieuwen, zo zullen wij op onze tijd het kerkelijk leven moeten vernieuwen, dat het fris, aansprekelijk en een eigentijds gebeuren blijft. Het feit dat de jeugd het heden ten dage in de kerk af laat weten is in deze een teken aan de wand. We kunnen heel gemakkelijk de huidige jeugd veroordelen. Je kunt je ook de vraag stellen. Is het aanbod van de kerk eigentijds en inspirerend?

Het geloof moet zoveel voor je betekenen, dat je graag in God gelooft en ter kerke gaat. De kerk zweert bij de traditie bij het oude. De jeugd herkent zich niet in de kerk. Ook al is er tegenwoordig toch ook belangstelling voor het spirituele en het religieuze. Dit alles dwingt ons na te denken over ons geloof. Te peinzen hoe kunnen we ons katholiek zijn eigentijds en op een sympathieke wijze vorm geven. Het gaat om de kern: de boodschap van Jezus: heb uw naastenlief. De aankleding, de omlijsting van onze geloofsbeleving kunnen we laten vallen en vernieuwen. Zo zijn er vele punten die aankleding zijn zoals de veroordeling van homos

Het gaat tenslotte om de boodschap van Jezus: Heb uw naastenlief. En brengt het kerkelijk leven naastenliefde, verbondenheid en samen op pad gaan, samen vorm geven aan die boodschap aan Jezus. Dan zal die boodschap ook de huidige jeugd aanspreken.

H. de Valk