Preek 3-4 juli 2010

Tags: 

72 leerlingen worden uitgezonden

Als Jezus volgens het zo juist voorgelezen evangelie de 72 leerlingen uitzendt om zijn boodschap uit te dragen zegt Hij: “Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Dit slaat hierop. Ze zullen als Jezus zelf veel weerstand en tegenwerking ondervinden van de Joodse priesters, Farizeeërs en schriftgeleerden. Zij zijn tegen die boodschap van Jezus een vernieuwing van het Joodse geloof. Al denk ik dat het op het ogenblik enigszins hetzelfde is. Op het moment is het katholiek geloof ook niet in. Vele katholieken hebben de kerk de rug toegekeerd. Bovendien velen zetten zich af op de kerk. Daarnaast komt de katholieke kerk ook niet sterk over. Denken we maar aan al die kinderen die door broeders en priesters sexueel misbruikt zijn. En daarnaast dat de afgelopen week in België in het huis van kardinaal Danneels door de politie huiszoeking is gedaan in verband met het misbruik van kinderen. De kardinaal en de andere Belgische bisschoppen 7 uur vastzaten bij deze huiszoeking.

Jezus zegt ook. Groet niemand onderweg. Onwillekeurig kunnen we ons afvragen. Waarom zegt Jezus dit ongezellige. De reden is dit. Wanneer Joden onderweg anderen begroeten dan werd er zoveel gekletst en bevraagd dat ze soms wel een half uur bezig waren. Jezus wil niet hebben, dat zijn leerlingen daar hun tijd aan verdoen

Jezus doet een beroep op zijn leerlingen en zo op ons zijn boodschap van vrede, van naastenliefde, van geloof in God uit te dragen. Dit is een boodschap die aanspreekt. Dit zijn levenswaarden. Daarnaast aandacht en zorg te hebben voor zieken, mee te leven met hen die gehandicapt zijn. Doen we dit dan zijn we een bron van geluk in onze naaste omgeving. Dit zal natuurlijk niet meevallen. Maar daarvoor komen we naar de kerk om door Jezus en elkaar geïnspireerd te worden.

Het zou wel eens gezond zijn in deze een soort gewetensonderzoek te doen. Een simpel voorbeeld. Op school kun je in de ene klas een geweldige, sympathieke en pittige leraar hebben. Hij roept een goede sfeer op. In een andere klas heb je niet zo’n aardige onderwijzer, die moppert de halve dag met het gevolg een rot sfeer in de klas. Zo kunnen wij ons afvragen. Welke sfeer roep ik op. Bij ons thuis in het gezin, op het werk en in de club. In deze kan een gewetensonderzoek een zelfreflexie gezond zijn.

H. de Valk