Preek 12-13 juni 2010

Tags: 

De boetvaardige zondares

Wanneer je dit evangelie hoort komen er onvermijdelijk vragen boven zoals: Waarom is ze een zondares? Wat heeft ze gedaan? Is ze ’n prostituee, ’n hoer, heeft ze haar man en kinderen in de steek gelaten? Heeft ze gestolen of iemand vermoord? Wanneer het zware woord zondares valt denken we aan een figuur als Joran van der Sloot, die eerst op Aruba een meisje heeft vermoord en nu een meisje in Peru. Of aan Benno L de zwemschoolhouder in Den Bosch. De man die veel ontucht pleegde met meisjes.

Daarnaast komt ook de vraag. Jezus vergeeft de zondares. Maar de vraag blijft. Jezus kan wel vergeven. Maar hoe denken de mensen, die gedupeerd zijn door die vrouw over deze vergiffenis. Kunnen zij nu ook vergeven? Zal de zondares het ook goed maken wat zij hen heeft aangedaan. Zal ze restitueren?

Tevens valt voor onze nuchtere Nederlanders haar intens verdriet en berouw op om wat ze gedaan heeft. Natuurlijk Zuiderlingen uiten hun gevoelens gemakkelijker en uitbundiger dan wij. Maar zo sterk als zij het doet. Ze knielt bij de voeten van Jezus. Haar tranen maken zijn voeten nat. Zij droogt ze af met haar losse haren. Ze balsemt de voeten van Jezus en overdekt ze met kussen. Een emotioneel gebeuren dat wij nuchtere Nederlanders nauwelijks ons voor kunnen stellen.

Het optreden van de vrouw raakt Jezus. Hij ervaart bij haar een goede geest, Gods H. Geest. En spontaan zegt Jezus: “Uw zonden zijn u vergeven. Uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.”

Dit hele gebeuren zet ons aan het denken. Wat doen wij als er door ons doen en laten iets is misgegaan, iets is kapot gegaan. Om ’n voorbeeld te noemen ’n familieruzie. Een ongelukkig gebeuren dat in sommige families veel pijn kan veroorzaken. Je hoort het nogal eens. Een zoon of dochter hebben ’n keer gebotst met pa of ma en ze komen niet meer thuis. Of ’n broer en zus hebben mot met elkaar en ze willen elkaar niet meer zien. Is de een in het ouderlijk huis. Dan komt de ander niet. Deze familiekwesties kunnen veel pijn en verdriet berokkenen aan allen, die er bij betrokken zijn.

Het eist veel moed en durf en goede wil om als er in je relaties iets verkeerd is gegaan, het fout zit om dan te proberen de zaak weer recht te trekken. Doen we dit dan getuigt dit van een goede geest, een H. Geest. Maar het is waardevol dit te doen.

Er is zelfs een TV programma dat als specialiteit heeft het goed maken van familierelaties die fout zij gegaan. Ondertussen blijft het voor ieder van ons een christelijke opdracht te werken aan goede relaties als iets is fout gegaan. Dit te herstellen. Want er gaat nogal eens iets mis in onze samenleving. Zo zijn er vaker pijnlijke zaken, waar van het goed is, dat ze recht getrokken worden. Dat onze samenleving getekend wordt door vrede en onderling respect en waardering.

Beste mensen, we komen hier in de kerk te samen om elkaars geloof te ervaren en elkaar te inspireren. Als iemand van u wat wil zeggen n.a.v. de preek. Dan kan dat.

H. de Valk