Preek 8-9 mei 2010

Tags: 

Er is nogal verwarring in Gods kerk. Het begon in het dorpje Reusel waar de pastoor de communie weigerde aan een homo prins Carnaval. Daarna kwamen de vele berichten over de priesters en broeders die kinderen misbruikten. Daarnaast door het beleid van paus, bisschoppen komen er steeds minder priesters. Vanwege het celibaat hebben ze liever geen priesters dan getrouwde. Het huwelijk is volgens de paus schijnbaar slecht. Daarnaast vinden ze de vrouw te minderwaardig voor het priesterschap. Kerkelijke regels zijn schijnbaar belangrijker dan de boodschap van Jezus van naastenliefde en de zorg voor elkaar. In Limburg is er al een pastoor, die spannetjes, die samen wonen weigert te trouwen voor de kerk. Met het gevolg dat daar niet meer voor de kerk getrouwd wordt. Zo is er veel verwarring in de kerk. Hoe reageren we hierop?

Helaas zijn er nogal katholieken die door deze ongelukkige zaken geraakt het geloof aan de kant zetten. We kunnen met de paniek meegaan en ons katholiek geloof over boord gooien.

Hier denk ik aan Jezus zelf. Hij was Jood. Er waren veel wantoestanden in het Joodse geloof. De wet op rein en onrein. Een vrouw, die menstrueerde was onrein, een zieke was onrein. De strenge sabbathrust. Het niet mogen werken op zaterdag. Op de sabbath mocht Jezus de zieken niet verzorgen, want Hij mocht niet werken. Jezus protesteerde. Later protesteerde volgens de brief aan de Galaten de apostel Paulus bij de eerste paus Petrus. Petrus slaat de Joden Christenen hoger aan dan de heidenchristenen. Het is ook gezond dat wij protesteren als ons geloof door kerkelijke regels misvormd wordt.

Daarnaast ons eigen geloof. Durven wij kritisch te staan tegenover ons eigen geloof. Is ons geloof een echt eigen geloof dan is het voor mij een krachtbron. Mijn geloof in God en in die boodschap van Jezus kan mij de kracht geven naar de boodschap van Jezus te leven.

Hier denk ik aan de Jodin Etty Hillesum. Onder de oorlog wordt zij geconfronteerd met de Jodenvervolging. Zij is een Jodin. Zij is de evangelies gaan lezen. Haar geloof in God en Jezus geeft haar een geweldige kracht in het kamp Westerbork voor zij afgevoerd wordt naar Auschwitz het vernietigingskamp. Ze schrijft in een brief aan haar vriendin Tideke een gebed van haar. Zij schrijft: Vanmiddag lag ik te rusten op m’n brits en plotseling moest ik het volgende in m’n dagboek schrijven, ik stuur het aan jou:

Je hebt me zo rijk gemaakt, mijn God, laat me ook met volle handen uit mogen delen. Mijn leven is geworden tot één ononderbroken samenspraak met jou, mijn God, één grote samenspraak. Wanneer ik sta in een hoekje van het kamp. mijn voeten geplant op jouw aarde, het gezicht geheven naar jouw hemel, dan lopen me soms de tranen over het gezicht geheven naar jouw hemel., dan lopen me soms de tranen over het gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid, die zich een uitweg zoekt. Ook ’s avonds, wanneer ik in m’n bed lig en rust in jou, mijn God, lopen me soms de dankbaarheidstranen over het gezicht en dat is dan mijn gebed.

Zo is haar geloof voor Etty Hillesum een geweldige kracht. Ook voor ons kan ons geloof in God en in Jezus een krachtbron zijn. Laten we dan ook trouw blijven aan ons katholiek geloof.

H. de Valk