Preek 14-15 augustus 2010

Tags: 

Feest Maria Ten Hemelopneming

Wanneer we zo naar het kerkelijk leven kijken zijn de laatste jaren de Mariafeesten in belangstelling gedaald. De vele Mariafeesten als nu Maria ten Hemelopneming, Maria Boodschap, de 7 Smarten van Maria, de Geboorte van Maria, Maria Lichtmis, Maria Onbevlekt ontvangen, Maria moeder en Middelares enz krijgen niet veel extra aandacht meer. Werd de rozenkrans vroeger veel gebeden. Nu nog maar weinig. Er is geen lof meer.

Daarbij komt dat theologen de bijbel uitdrukkelijk bestuderen en komen tot andere gedachten omtrent Maria. Zij zijn er van overtuigd, dat Maria normaal getrouwd is met St. Jozef en dus ook geen maagd is. Op zich een gezond teken, dat Maria normaal getrouwd is en St. Jozef heeft liefgehad. Want laten we eerlijk zijn. Het huwelijk is een goddelijke gave. God schiep de mens als man en vrouw en vertrouwde zo de voorplanting toe aan ons mensen.

Daarnaast vind ik het begrijpelijk, dat we vroeger in de kerk veel aandacht hadden voor Maria. Vroeger kenden we in de kerk de donderpreken. Pastoors en paters dreigden in hun preken met verdoemenis en hel. Wee je gebeente als je stierf met een doodzonde op je geweten dan ging je voor eeuwig in de hel. Uit angst voor het hellevuur hielden we ons precies aan de regels van de kerk. Zo werd God voor ons mensen geen lieve hemelse Vader maar een keiharde strenge rechter. Juist hierom zochten vele katholieken hun heil bij Maria. Maria zagen ze als een lieve en barmhartige moeder. Zij zou voor ons bij God pleiten om ons in de hemel op te nemen. Zo richten we ons in onze gebeden tot Maria. Baden vele katholieken meer tot Maria dan tot God.

Bovendien is Maria bijna het alleen vrouwelijke element in ons kerkelijk leven. De katholieke kerk wordt geleid door alleen mannen n.l.de paus, de bisschoppen en de priesters. Tevens door de kerk zijn meer mannen heilig verklaard dan vrouwen. Zo kreeg de katholieke kerk door de Mariadevotie oog voor het vrouwelijke in het leven en in de kerk.

Met het feest van Maria ten Hemelopneming belijden we ook ons geloof in een hiernamaals in een hemel. Maria een gewone vrouw leeft voort bij God. Daarom mogen ook wij hopen dat onze dierbaren en wijzelf straks voort mogen leven in het Eeuwig Licht.

Daarom blijft het feest van Maria ten Hemelopneming voor ons waardevol. Het roept de hoop op op een leven na de dood. Maria is na haar dood opnieuw tot leven gekomen. Ook dat heeft God ook voor ons weggelegd.

Harry de Valk