Rens Joosen Foundation

Tags: 

Caritascollecte in december

Maandelijks wordt er in de kerken van de Catharinaparochie voor een vooraf vastgesteld doel gecollecteerd. In de Antoniuskerk is dat op zondag 8 december voor de Rens Joosen Foundation.

De Rens Joosen Foundation ondersteunt projecten die de leefomstandigheden van de kansarme bevolking in Zuid-Afrika verbeteren. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen die lijden aan AIDS of besmet zijn met het HIV-virus.
De Rens Joosen Foundation wil deze kinderen een toekomst geven. Via rechtstreekse en korte lijnen onderhoudt de stichting zelf de contacten met Zuid-Afrika. Dit maakt de activiteiten van de Rens Joosen Foundation transparant en effectief. Niets blijft er aan de strijkstok hangen.

In de aanloop naar Kerstmis, tijdens de Advent, is er in de kerk informatie beschikbaar van de Rens Joosen Foundation. Het gaat daarbij in de eerste plaats om onze bewustwording. Wij in ons veilige gezonde landje en zij, kansarm en in slechte leefomstandigheden.
Voor het derde achtereenvolgende jaar ondersteunen we in de Advent de Rens Joosen Foundation.
In winkelcentrum Arendshof wordt op zaterdag 14 december van 11.00 uur tot 16.00 uur aan het winkelend publiek een bijdrage gevraagd. Niet alleen financieel maar ook door discussie. Ook wordt er een poging gedaan met kinderen te discussiëren. Het geheel wordt ondersteund met gratis koffie en thee, aangeboden door de exploitant van ’t Arendsnest. Ook zal er muzikale ondersteuning zijn. Een bezoekje is dus aan te bevelen.

Als u de collecte miste en buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening 1122.13.782 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Rens Joosen Foundation.

Rechtstreeks storten kan natuurlijk ook op bankrekening 1139.88.923 van de Rens Joosen Foundation.