Collectes 2013

Tags: 

Caritas

januari - Hulp in eigen omgeving
Regelmatig wordt er op de pastores en de Caritas een beroep gedaan door mensen uit onze parochiegemeenschap die acute hulp nodig hebben. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan ook om goederen gaan die in een gezin niet gemist kunnen worden. Die mensen doen dan dankzij u niet tevergeefs een beroep op Caritas.

februari - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Deze werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

april - Cordaid Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig hebben om te overleven en/of hun leven weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in noodhulp, wederopbouw en preventie.

Mei - Liliane Fonds
Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Persoonlijke aandacht, (para-)medische en sociale revalidatie stimuleert de ontwikkeling van het kind. En de toekomstkansen van een kind verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. www.lilianefonds.nl.

Meedoen staat centraal in het werk van het Liliane Fonds. Om kinderen met een handicap te laten meedoen, bieden lokale contactpersonen persoonsgerichte, kleinschalige hulp op maat. Want persoonlijke aandacht, (para-)medische en sociale revalidatie stimuleert de ontwikkeling van het kind. Bovendien verbeteren de toekomstkansen van een kind door onderwijs, werk en inkomen.

Juni - Tools To Work
Tools To Work (voorheen Derde WereldWerkplaats) reviseert kwaliteitsgoederen voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Vele vrijwilligers werken samen met deskundige werkbegeleiders aan de revisie van gebruiksgoederen, zoals gereedschap en elektrische hulpmiddelen. Kennisoverdracht vindt onder andere plaats met betrekking tot het bedienen van brei- en naaimachines.

Augustus - MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns Amerika, die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatiemiddelen.

Oktober - Wereldmissiedag voor kinderen
Op zondag 6 oktober wordt er door caritas gecollecteerd voor de Wereldmissiedag voor kinderen. De organisatie MISSIO Nederland (www.missio.nl) richt zich onder andere op de opvang van en het onderdak bieden aan wees-, aids- en straatkinderen in alle landen van de wereld en het verlenen van ondersteuning bij scholing door bij te dragen in de kosten van schoolboeken en lesmateriaal.
Van harte aanbevolen.

November - Stichting Leergeld Oosterhout
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport- en verenigingsactiviteiten daar waar de overheid niet in voorziet.

Collecteschema Caritas vanaf april 2013
Het collecteschema is door de stuurgroep Diaconie en Caritas van de H. Catharinaparochie vastgesteld. Alle zeven kerken van de parochie collecteren in hetzelfde weekeinde.De maanden januari, februari en maart zijn inmiddels voorbij. De rest van het jaar wordt er gecollecteerd op:

7 april voor Mensen in Nood,
5 mei voor het Lilianefonds,
2 juni voor de Ziekendag Oosterhout,
7 juli voor Tools to Work (voorheen Derde Wereldwerkplaats),
4 augustus voor MIVA,
8 september voor Goederenbank de Baronie,
6 oktober voor Wereldmissiedag voor kinderen,
3 november voor de Stichting Leergeld en
8 december voor de Rens Joosen Foundation.

In de kerk ligt een gele folder met het complete schema. Daarin worden de gekozen doelen verder beschreven.
Neem gerust een exemplaar mee.

Als u de collecte in de kerk miste kun u indien gewenst storten op bankrekening 1122.13.782 ten name van Caritas H. Catharina

Caritas Collecte 2013