Collectes 2016

Tags: 

Caritas

Het caritasbestuur van de H. Catharinaparochie heeft het schema vastgesteld waarvoor in 2016 gecollecteerd gaat worden. De collecte wordt in alle kerken van de Catharinaparochie gehouden. In principe is dit in het eerste volle weekeinde van een maand. Achterin de kerk ligt de (rode) folder : “Van mens tot mens”, waarop alle goede doelen staan vermeld.
U kunt een exemplaar meenemen dan bent u altijd op de hoogte.

februari - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Deze werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

april - Goederenbank De Baronie
De stichting is een non-profitorganisatie met als doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en huishoudelijke goederen.
Deze goederen worden uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede.

mei - Leprafonds
Het Leprafonds wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgen voor vroege opsporing om handicaps te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken en te zorgen voor medische, sociale en economische revalidatie, zodat ex-patiënten weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij.

juni - Lilianefonds
Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Persoonlijke aandacht, (para-)medische en sociale revalidatie stimuleert de ontwikkeling van het kind. En de toekomstkansen van een kind verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. www.lilianefonds.nl.

Meedoen staat centraal in het werk van het Liliane Fonds. Om kinderen met een handicap te laten meedoen, bieden lokale contactpersonen persoonsgerichte, kleinschalige hulp op maat. Want persoonlijke aandacht, (para-)medische en sociale revalidatie stimuleert de ontwikkeling van het kind. Bovendien verbeteren de toekomstkansen van een kind door onderwijs, werk en inkomen.

juli - Tools To Work
Deze instelling (voorheen Derde Wereld Werkplaats) reviseert kwaliteitsgoederen voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Vele vrijwilligers werken samen met deskundige werkbegeleiders aan de revisie van gebruiksgoederen, zoals gereedschap en elektrische middelen.

Augustus - MIVA
Zondag 7 augustus is de caritascollecte in onze kerk bestemd voor MIVA die mensen ondersteunt in AFRIKA, Azië en Latijns-Amerika, mensen die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatiemiddelen.

September - Leger des Heils
Zondag 4 september is de caritascollecte in onze kerk bestemd voor het Leger des Heils. Deze organisatie is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep op deze organisatie doen. De aanpak kenmerkt zich door een basishouding van aansluiten bij wat de persoon nodig heeft. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen dat doet.

oktober - Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig hebben om te overleven en/of hun leven weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in noodhulp, wederopbouw en preventie.

november - Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport- en verenigingsactiviteiten daar waar de overheid niet in voorziet. Als u de collecte miste en/of buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24 Rabo 0112 213 782 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Stichting Leergeld.

Caritas Collecte 2013