Collectes 2017

Tags: 

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Op zaterdag 4 maart wordt de caritascollecte in onze kerkzaal gehouden voor de Oecumenische Werkgroep Armoede.
Deze lokale werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid, individuele advisering en ondersteuning en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

april - Goederenbank de Baronie
Op zaterdag 1 april wordt de caritascollectie in onze kerkzaal gehouden voor de Goederenbank de Baronie. De stichting is een non-profitorganisatie met als doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en huishoudelijke goederen. Deze goederen worden uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede.

mei - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

juni - Lilianefonds
Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Persoonlijke aandacht, (para-)medische en sociale revalidatie stimuleert de ontwikkeling van het kind. En de toekomstkansen van een kind verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. www.lilianefonds.nl.

Meedoen staat centraal in het werk van het Liliane Fonds. Om kinderen met een handicap te laten meedoen, bieden lokale contactpersonen persoonsgerichte, kleinschalige hulp op maat. Want persoonlijke aandacht, (para-)medische en sociale revalidatie stimuleert de ontwikkeling van het kind. Bovendien verbeteren de toekomstkansen van een kind door onderwijs, werk en inkomen.

augustus - Miva
Zaterdag 5 augustus is de caritascollecte in onze gebedsruimte bestemd voor MIVA die mensen ondersteunt in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, mensen die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatie middelen.

september - Artsen zonder Grenzen
Zaterdag 2 september is de caritascollecte in onze gebedsruimte bestemd voor Artsen zonder Grenzen die hulp geeft daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp.

oktober - Mensen in Nood
Op zaterdag 7 oktober wordt de caritascollecte in onze kerkruimte van Antoniushuis De Vinder gehouden voor Mensen in Nood. De viering begint om 17.00 uur. Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig hebben om te overleven en/of hun leven weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in noodhulp, wederopbouw en preventie.

november - Stichting Leergeld
Op zaterdag 4 november wordt de caritascollecte in onze kerk gehouden voor Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport- en verenigingsactiviteiten daar waar de overheid niet in voorziet.

december
Op zaterdag 2 december wordt de caritascollecte in onze kerkzaal gehouden voor de Adventsactie. Door het bisdom worden een aantal projecten aangedragen, waaruit de Caritas een keuze kan maken. Op dit moment is nog niet bekend voor welk project de Caritas heeft gekozen. Bij de keuze zal bewustwording een belangrijk onderwerp zijn, zo is te lezen in de folder Caritascollecte 2017 “schouder aan schouder”.

Als u de collecte miste en/of buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24RABO 0112 2137 82 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Caritascollecte.
Van harte aanbevolen.

De folder van het volledige Caritascollecteschema van 2017 ligt in Antoniushuis ‘De Vinder’.