Collectes 2012

Tags: 

Caritas

januari - Hulp in eigen omgeving
Regelmatig wordt er op de pastores en de Caritas een beroep gedaan door mensen uit onze parochiegemeenschap die acute hulp nodig hebben. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan ook om goederen gaan die in een gezin niet gemist kunnen worden. Die mensen doen dan dankzij u niet tevergeefs een beroep op Caritas.

februari - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

maart - Vastenactie
Vastenactie=Naastenliefde: Het begint met het delen van onze welvaart. Overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. In de waan van alle dag staan we daar niet altijd bij stil. Maar juist in de vastentijd kunt u deze mensen steunen. Dit jaar is gekozen voor het land Ethiopië met als doel aandacht voor gezondheid en onderwijs.

april - Cordaid Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig hebben om te overleven en/of hun leven weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in noodhulp, wederopbouw en preventie.

mei - Oecumenische Werkgroep Armoede
Deze werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid, kerstpakkettenactie en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

juni - Vluchtelingenwerk
Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op een familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun van VluchtelingenWerk is daarom hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving. Ook in Oosterhout.

augustus - Ziekendag Oosterhout
Alle mensen in Oosterhout en kerkdorpen worden voor zaterdag 8 september uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere ziekenviering. Caritas maakt deze viering mogelijk en mede dank zij uw bijdrage kan zij de daarbij behorende kosten voldoen.

september - MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan een auto of computer, maar ook aan een ezel, fiets, radiomast of een internetaansluiting.

oktober - Wereldmissiedag voor kinderen
Missio Nederland richt zich onder andere op de opvang van en onderdak bieden aan wees-, aids- en straatkinderen in alle landen van de wereld en het verlenen van ondersteuning bij scholing door bij te dragen in de kosten van boeken en lesmateriaal. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

november - Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport – verenigingsactiviteiten daar waar de overheid niet in voorziet.

Als u de collecte in de kerk miste kun u indien gewenst storten op bankrekening 1122.13.782 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Wereldmissiedag voor kinderen.