Collectes 2015

Tags: 

Caritas

januari - Zorgboerderij Levensvreugde
De boerderij is gevestigd in Den Hout waar, sinds 2001, een dagverzorging plaats vindt voor mensen met een AWBZ indicatie. Er worden activiteiten aangeboden die betrekking hebben op de boerderij, zoals het voeren en voorzorgen van de dieren of onder begeleiding enige arbeid willen verrichten in de moestuin.

februari - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Deze werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

april - Vastenactie
Vastenaktie is gelijk aan naastenliefde. Het begint met het delen van onze welvaart. Overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. In de waan van alle dag staan we daar niet altijd bij stil. Juist in de vastentijd kunt u deze mensen steunen. Dit jaar is gekozen voor het land Sri Lanka met als doel speciale aandacht voor gezondheidszorg en onderwijs.
Grenzeloos samenleven daar waar religieuze en etnische scheidslijnen diepe kloven hebben gevormd in de samenleving. Daar wordt solidariteit door ons gevraagd. Zorg voor mensen ver weg, in Sri Lanka.

mei - Leprafonds
Het Leprafonds wil dat lepra niet langer levens verwoest. Zij zorgen voor vroege opsporing om handicaps te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken en te zorgen voor medische, sociale en economische revalidatie, zodat ex-patiënten weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij.

augustus - Miva
Op zondag 9 augustus is dat in onze St. Antoniuskerk voor MIVA.
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns Amerika, die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatiemiddelen.

MIVA: een lange traditie
MIVA is in 1935 opgericht om missionaire werkers in het buitenland te ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA voor financiering.

Vervoer en communicatie zijn onmisbaar
MIVA zendt dus zelf geen mensen of materialen naar ontwikkelingslanden, en financiert uitsluitend de lokale aanschaf van concrete middelen: een terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. Vervoer en communicatie zijn onmisbaar voor het werk van deze lokale ‘pioniers’. Zonder dat kunnen ze de mensen die hun hulp nodig hebben niet bereiken. Er is geen openbaar vervoer en de wegen zijn slecht. Zie ook: www.miva.nl

september - Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen.
De doelstelling is dat deze kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport- en verenigingsactiviteiten daar waar de overheid niet in voorziet.

Méér informatie over de Stichting Leergeld vindt u op www.leergeldwbo.nl.
Telefonisch is de stichting bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur – 11.30 uur op telefoonnummer 458487.

Als u de collecte miste en buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24 RABO 0112 2137 82 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Stichting Leergeld.

oktober - Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig hebben om te overleven en/of hun leven weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in noodhulp, wederopbouw en preventie.

Caritas Collecte 2013