Collectes 2018

Tags: 

In de katholieke kerken van Oosterhout en de kerkdorpen is er een gezamenlijk collecteschema voor caritatieve doelen. Maandelijks wordt er in die kerken van de Catharinaparochie voor een vooraf vastgesteld doel gecollecteerd.

maart
Op zaterdag 3 maart is dat in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ voor de Vastenaktie. Overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. We staan daar niet elke dag bij stil. Maar in de vastentijd kunt u deze mensen steunen.
Dit jaar is gekozen voor het project “Huishoudens onder druk”. Dit programma hebben de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in 1991 gestart in de Mbala-regio in Zambia. Met dit programma willen de zusters hulp bieden door goede voorlichting en gezondheidszorg.

april
Op zaterdag 7 april wordt er in de kerkzaal van Antoniushuis De Vinder gecollecteerd voor de Goederenbank De Baronie.
De goederenbank is een non-profit organisatie met als doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en huishoudelijke goederen. Deze goederen worden uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

mei
Op zaterdag 5 mei 2018 wordt er in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ gecollecteerd voor MEMISA.
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid MEMISA. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden is het doel.

juni
Op zaterdag 2 juni 2018 wordt er in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ gecollecteerd voor de MIVA.
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie.

Als u de collecte miste en/of buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24RABO 0112 2137 82 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Caritascollecte.
Van harte aanbevolen.

De folder van het volledige Caritascollecteschema van 2018 ligt in Antoniushuis ‘De Vinder’.