Collectes 2014

Tags: 

Caritas

januari - Hulp in eigen omgeving
Regelmatig wordt er op de pastores en de Caritas een beroep gedaan door mensen uit onze parochiegemeenschap die acute hulp nodig hebben. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan ook om goederen gaan die in een gezin niet gemist kunnen worden. Die mensen doen dan dankzij u niet tevergeefs een beroep op Caritas.

februari - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

maart - Oecumenische Werkgroep Armoede
Deze werkgroep ondersteunt mensen in financiële en maatschappelijke nood door het samen zoeken naar de juiste voorzieningen. Concrete activiteiten zijn: loketbegeleiding, aanpak eenzaamheid en het geven van voorlichting over oorzaken en mogelijke oplossingen van armoedeproblemen.

april - Vastenaktie voor Sierra Leone
Vastenaktie = Naastenliefde. Het begint met het delen van onze welvaart. Overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. In de waan van alle dag staan we daar niet altijd bij stil. Maar juist in de vastentijd kunt u deze mensen steunen. Dit jaar is gekozen voor het land Sierra Leone met als doel aandacht voor gezondheid en onderwijs.

juni - Ziekenviering
Alle mensen in Oosterhout en de kerkdorpen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een bijzondere ziekenviering die op zaterdag 5 juli om 16.00 uur in de Verrijzeniskerk wordt gehouden. Caritas maakt deze viering mogelijk en mede dank zij uw bijdrage kan zij de daarbij behorende kosten voldoen.

juli - Tools to work
Tools To Work (voorheen Derde Wereld Werkplaats) reviseert kwaliteitsgoederen voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Vele vrijwilligers werken samen met deskundige werkbegeleiders aan de revisie van gebruiksgoederen, zoals gereedschap en elektrische hulpmiddelen. Kennisoverdracht vindt onder andere plaats met betrekking tot het bedienen van brei- en naaimachines. Bijzonder is dat veel vrijwilligers op deze manier (weer) werkervaring opdoen dat hen in hun verdere leven goed van pas kan komen.

Augustus - MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns Amerika, die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan vervoersmiddelen, maar ook aan communicatiemiddelen.

September - Goederenbank De Baronie
De stichting is een non-profitorganisatie met als doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en huishoudelijke goederen.
Deze goederen worden uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede.

Oktober - Cordaid Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig hebben om te overleven en/of hun leven weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire rampen veroorzaakt door een natuurramp of oorlogsconflict, waardoor mensen van huis en haard worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in noodhulp, wederopbouw en preventie.

November - Stichting Leergeld Oosterhout
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport- en verenigingsactiviteiten daar waar de overheid niet in voorziet.

Als u de collecte miste en/of buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24 RABO 0112 2137.82 ten name van Caritas H. Catharina.

December
Leden van de werkgroep “Verband voor Afrika” staan op zondag 7 december achterin de Antoniuskerk om handgemaakte artikelen te verkopen. Zij doen dit om inkomsten te verwerven die het mogelijk maakt om verband te versturen naar verschillende ziekenhuizen in Zambia. Dat verband scheuren ze van oude lakens en ander textiel zoals dekbedovertrekken. De werkgroep is aangesloten bij de landelijke werkgroep. Jaarlijks verzendt deze landelijke groep 5000 kg verband naar Afrika.
Meer informatie vindt u op www.verbandvoorafrika.nl.

Caritas Collecte 2013