Collectes 2010

Tags: 

Caritas

januari - Hulp in eigen omgeving
Regelmatig wordt er op de pastores en de Caritas een beroep gedaan door mensen uit onze parochiegemeenschap die acute hulp nodig hebben. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan ook om goederen gaan die in een gezin niet gemist kunnen worden. Die mensen doen dan dankzij u niet tevergeefs een beroep op Caritas.

februari - Memisa
Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is het doel. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Mei - Nederlandse Missionarissen
De kerkelijke instelling Week Nederlandse Missionaris voert ieder jaar campagne voor het welzijn en werk van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Spiritualiteit is een belangrijk element in het werk van de missionaire werkers. Meer dan puur ontwikkelingswerk leeft het van de Geestkracht die te vinden is en zichtbaar wordt in de ontmoeting, de omhelzing en het contact van mens tot mens, van arm en rijk, van noord en zuid.

Juni - Vluchtelingenwerk
Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op een familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun van VluchtelingenWerk is daarom hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving. Ook in Oosterhout.

Augustus - MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Aziƫ en Latijns-Amerika, die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan een auto of computer, maar ook aan een ezel, fiets, radiomast of een internetaansluiting.

september - Nationale Ziekendag
Alle mensen in Oosterhout worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere ziekenviering. Caritas maakt deze viering mede mogelijk en mede dank zij uw bijdrage kan zij de daarbij behorende kosten voldoen. Dit jaar vindt de viering plaats in de Verrijzeniskerk.

oktober - Wereldmissiedag voor kinderen
In de katholieke kerken van Oosterhout en de kerkdorpen zijn er afspraken gemaakt over een gezamenlijk collecteschema binnen de Catharinaparochie voor caritatieve doelen. Maandelijks wordt er in de kerken voor een vooraf vastgesteld doel gecollecteerd. In oktober is dat voor Wereldmissiedag voor kinderen.

Missio Nederland richt zich onder andere op de opvang van en onderdak bieden aan wees-, aids- en straatkinderen in alle landen van de wereld en het verlenen van ondersteuning bij scholing door bij te dragen in de kosten van boeken en lesmateriaal. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Als u de collecte in de kerk miste kun u indien gewenst storten op bankrekening 1122.13.782 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding: Wereldmissiedag voor kinderen.