Collectes 2009

Tags: 

Caritas

maart - VluchtelingenWerk
Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op een familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun van VluchtelingenWerk is daarom hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving.

april - 't Vluchtheuveltje
't Vluchtheuveltje is, als onderdeel van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., gevestigd in de Kastanjelaan te Oosterhout. Zij biedt aan personen met of zonder kinderen van 18 jaar en ouder die in een psychosociale crisis verkeren en geen onderdak hebben, opvang en begeleiding aan.

mei - Ned. Missionarissen
De kerkelijke instelling Week Nederlandse Missionaris voert ieder jaar campagne voor het welzijn en werk van Ned. Missionarissen en missionaire werkers. Spiritualiteit is een belangrijk element in het werk van missionaire werkers. Meer dan puur ontwikkelingswerk leeft het van de Geestkracht die te vinden is en zichtbaar wordt in de ontmoeting, de omhelzing en het contact van mens tot mens, van arm en rijk, van noord en zuid.

juni - Antoniusbrood (St.Antoniuskerk)
Onze Antonius geeft het voorbeeld, hij deelt brood uit aan zijn naasten. Op zijn feestdag willen wij zijn voorbeeld volgen, omdat we weten dat het goed is. Er is brood genoeg om ruimhartig te delen. Het brood wat u ontvangt geeft u weer door aan mensen, die steun en aandacht nodig hebben.

juni - Zondag van de Diaconie (Verrijzeniskerk)
Een van de taken van de werkgroep is het diaconaal bewustzijn van de parochiegemeenschap te bevorderen en parochianen te stimuleren zelf meer diaconaal bezig te zijn. De Zondag van de Diaconie biedt de gelegenheid in viering en publiciteit de diaconie en de diaconale vrijwilligers voor het voetlicht te brengen.

juli - Goederenbank De Baronie
De stichting is een 100% non-profit organisatie met als doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en huishoudelijke goederen. Deze goederen worden uitgedeeld aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede.

augustus - MIVA
MIVA ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die net als wij in de kracht van het individu geloven. Deze steun bestaat uit concrete middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Denk hierbij niet alleen aan een auto of computer, maar ook aan een ezel, fiets, radiomast of een internetaansluiting.

september - Nationale Ziekendag
Alle mensen in Oosterhout worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere ziekenviering. Caritas maakt deze viering mede mogelijk en mede dank zij uw bijdrage kan zij de daarbij behorende kosten voldoen. Dit jaar vindt de viering plaats in de Verrijzeniskerk.

oktober - Wereldmissiemaand
De wereldmissiemaand heeft dit jaar Brazilië als themaland. “Beken kleur en deel”. Dat is het motto van de Wereldmissiemaand. Het roept katholieken in de rijke landen op te laten zien dat de arme kant van de wereldkerk hen ook financieel ter harte gaat. De opbrengst van de collecte gaat via de organisatie Missio naar projecten in Brazilië.

november - Kerstactie
Rond de feestdagen zullen wij, zoals al vele jaren, de collecte aanwenden voor het beschikbaar stellen van goederen aan gezinnen en/of personen, die het in onze ogen echt nodig hebben.

december - Solidaridad
Solidaridad is een Nederlandse interkerkelijke ontwikkelingshulporganisatie met als belangrijkste doel de bestrijding van armoede in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Solidaridad is in Nederland o.a. bekend als organiastie achter Fair Trade en Max Havelaarkoffie.

U kunt uw steun geven aan alle projecten ook buiten de kerkcollecte om. U kunt uw gift storten op bankrekening 1122.13.782 ten name van Caritas St. Antonius-Verrijzenis