de valk

Preek 8-9 oktober 2011

Tags: 

Heidenen worden Christenen

Ik hoop, dat u het evangelie een beetje begrepen hebt. Jezus is als Jood geboren. Hij heeft tijdens zijn leven vooral zich gericht tot de Joden. Hij sprak vaak in de synagoge en ging uit van het Joodse geloof in het Oude Testament. Maar wat merkt Matteüs zo rond het jaar 70. De predikatie van Jezus onder de Joden heeft niet zoveel vruchten afgeworpen. Er zijn niet zoveel Joden christen geworden. Matteüs ziet wel veel heidenen die zich laten dopen en christen worden.

Preek 20 - 21 augustus 2011

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie de duidelijke woorden van Jezus aan Petrus: “Jij bent Petrus; op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.” Schriftkenners noemen het weinig waarschijnlijk dat de taakomschrijving van Petrus als rots van Jezus zelf komt. Ze nemen aan dat Matteüs ze heeft opgeschreven als een weergave van een zeer vroege traditie uit die tijd die op deze manier het ambt en het gezag van Petrus in de christelijke gemeente heeft gerechtvaardigd.

Preek 2-3 juli 2011

Tags: 

Wat bezielt mij

Bij wat we doen gaat het er om wat beleven we innerlijk. Wat brengt er ons toe dit of dat te doen. In de eerste lezing hoorden we het verhaal van die 2 monniken en die mooie jonge vrouw. De oudere monnik draagt zonder flauwe kul zonder bijgedachten haar de rivier over. En hij vervolgt zijn weg naar het klooster. De jonge monnik krijgt allerlei sexuele bijgedachten en blijft er lang mee bezig. Tegelijk dicht hij zijn oudere medebroeder van alles toe en wil hij het aan vader abt vertellen.

Preek 2 juni 2011

Tags: 

Lucas de evangelist heeft zijn evangelie geschreven en daarnaast later ook de Handelingen der Apostelen. Heel typisch. Het gaat bij Lucas om de boodschap van Jezus en niet of alle details met elkaar kloppen. Dit komt hier duidelijk naar voren. Als Lucas in zijn evangelie de Hemelvaart beschrijft dan heeft die bedevaart kort na Pasen plaats. Wanneer Lucas in de Handelingen der Apostelen de hemelvaart beschrijft dan is dit 40 dagen na Pasen. Laten we er dus attent op zijn.

Preek 14-15 mei 2011

Tags: 

In de tijd van Jezus was het in het Joodse geloof niet alleen rozengeur en maneschijn. Er waren goede herders en priesters maar er waren ook dieven en huurlingen en daar waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor. Zij hebben geen hart voor het Joodse geloof. Jezus kan de Joodse leiders keihard typeren. Het zijn graven van buiten heel schoon maar van binnen vol verrotting.

Preek 12-13 maart 2011

Tags: 

De natuur vernieuwt zich telkens. Elk jaar breekt de lente door. De planten, de bomen, de bloemen komen met hun vernieuwde lentepracht. Ook in de dierenwereld worden vele jonkies geboren. We zien kuikens, lammeren en kalfjes in de wei. Het is een natuurgegeven waar de mens ook deel van uit maakt. Ook de mens vernieuwt zijn leven elk jaar. We zien het in de muziekwereld, in de mode van de kleding, in nieuwe automodellen maar ook telkens nieuwe apparaten als TV’s en radio’s. De jeugd gaat ons daar in voor. Zij komt telkens met nieuwe ideeën. Zij houdt ons fris en bij de tijd.

Preek 12-13 februari 2011

Tags: 

Wanneer we het Oude Testament oftewel het eerste Testament lezen, dan begint dit met de 5 boeken van Mozes. Zij worden de Thora genoemd. Vaak is dit vertaald als de Wet. Maar beter is dat als richtsnoer als aanwijzing te vertalen. Dat we ons naar de geest daarvan laten leiden. Bij een wet gaat het erom dat je uiterlijk aan de regels van de wet houdt. Bij richtsnoer dat je je leven richt naar de geest van de richtsnoer.

Preek 22-23 januari 2011

Tags: 

We zijn in de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Onwillekeurig denk ik dan aan de bijeenkomst van de Taizé jongeren van 28 december tot 1 januari in Rotterdam. Daar waren zo’n 30.000 enthousiaste Christen jongeren bijeen. Katholieke jongeren, protestante, Anglicanen en Orthodoxe katholieken. In een tijd van terugloop van katholieken en protestante jongeren is dit een geweldig positief teken.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk