de valk

Preek 2 juni 2011

Tags: 

Lucas de evangelist heeft zijn evangelie geschreven en daarnaast later ook de Handelingen der Apostelen. Heel typisch. Het gaat bij Lucas om de boodschap van Jezus en niet of alle details met elkaar kloppen. Dit komt hier duidelijk naar voren. Als Lucas in zijn evangelie de Hemelvaart beschrijft dan heeft die bedevaart kort na Pasen plaats. Wanneer Lucas in de Handelingen der Apostelen de hemelvaart beschrijft dan is dit 40 dagen na Pasen. Laten we er dus attent op zijn.

Preek 14-15 mei 2011

Tags: 

In de tijd van Jezus was het in het Joodse geloof niet alleen rozengeur en maneschijn. Er waren goede herders en priesters maar er waren ook dieven en huurlingen en daar waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor. Zij hebben geen hart voor het Joodse geloof. Jezus kan de Joodse leiders keihard typeren. Het zijn graven van buiten heel schoon maar van binnen vol verrotting.

Preek 12-13 maart 2011

Tags: 

De natuur vernieuwt zich telkens. Elk jaar breekt de lente door. De planten, de bomen, de bloemen komen met hun vernieuwde lentepracht. Ook in de dierenwereld worden vele jonkies geboren. We zien kuikens, lammeren en kalfjes in de wei. Het is een natuurgegeven waar de mens ook deel van uit maakt. Ook de mens vernieuwt zijn leven elk jaar. We zien het in de muziekwereld, in de mode van de kleding, in nieuwe automodellen maar ook telkens nieuwe apparaten als TV’s en radio’s. De jeugd gaat ons daar in voor. Zij komt telkens met nieuwe ideeën. Zij houdt ons fris en bij de tijd.

Preek 12-13 februari 2011

Tags: 

Wanneer we het Oude Testament oftewel het eerste Testament lezen, dan begint dit met de 5 boeken van Mozes. Zij worden de Thora genoemd. Vaak is dit vertaald als de Wet. Maar beter is dat als richtsnoer als aanwijzing te vertalen. Dat we ons naar de geest daarvan laten leiden. Bij een wet gaat het erom dat je uiterlijk aan de regels van de wet houdt. Bij richtsnoer dat je je leven richt naar de geest van de richtsnoer.

Preek 22-23 januari 2011

Tags: 

We zijn in de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Onwillekeurig denk ik dan aan de bijeenkomst van de Taizé jongeren van 28 december tot 1 januari in Rotterdam. Daar waren zo’n 30.000 enthousiaste Christen jongeren bijeen. Katholieke jongeren, protestante, Anglicanen en Orthodoxe katholieken. In een tijd van terugloop van katholieken en protestante jongeren is dit een geweldig positief teken.

Preek 11-12 december 2010

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 13-14 november 2010

Tags: 

Zoals Jezus in het evangelie aankondigde gaat het nu niet goed in de katholieke kerk. Denken we maar aan het misbruik van kinderen, de tweespalt in de kerk. De gewone gelovigen, het volk Gods wil de kerk verjongen, bij de tijd brengen. Tegelijk wil de hierarchie paus en bisschoppen het tegendeel. Zij grijpen terug naar vroeger het latijn, de priester met zijn rug naar de mensen. Zo nog meerdere zaken. Het celibaat, De paus heeft liever geen priesters dan getrouwde priesters. De vrouw volwaardig lid van de kerk of een tweederangsfiguur in de kerk. Gebruik van condooms aanvaarden of verbieden.

Preek 9-10 oktober 2010

Tags: 

Het is gelukkig dat in de kerk het latijn is vervangen door de volkstaal door het Nederlands. Toen het latijn nog de gebruikelijke taal in de kerk was zaten vaak mensen tijdens de H. Mis een rozenhoedje te bidden. Ze verstonden toch niets van dat gehakedrabaa op het altaar. We bidden nu in het nederlands in de kerk evenzo zijn de liederen nederlands. We verstaan wat we bidden en zingen. Ze helpen ook ons de juiste woorden te vinden om onze gedachten en gevoelens tegenover God en zijn heiligen te uiten.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk