de valk

Preek 4-5 september 2010

Tags: 

Ik zei het al bij mijn welkom. In het evangelie van vandaag gebruikt Jezus keiharde woorden zoals: “Wie naar Mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien, anders kan hij geen leerling van Mij zijn.” Als je die woorden de eerste keer hoort zou je het eerste moment willen zeggen: Nu Jezus, als het zo is, hoeft het van mij niet meer. Geef mijn portie maar aan fikkie. Toch ben ik over deze woorden na gaan denken en peinzen. Van de andere kant kan het leven soms hard zijn. Je zult door de dood een kind verliezen.

Preek 14-15 augustus 2010

Tags: 

Feest Maria Ten Hemelopneming

Wanneer we zo naar het kerkelijk leven kijken zijn de laatste jaren de Mariafeesten in belangstelling gedaald. De vele Mariafeesten als nu Maria ten Hemelopneming, Maria Boodschap, de 7 Smarten van Maria, de Geboorte van Maria, Maria Lichtmis, Maria Onbevlekt ontvangen, Maria moeder en Middelares enz krijgen niet veel extra aandacht meer. Werd de rozenkrans vroeger veel gebeden. Nu nog maar weinig. Er is geen lof meer.

Preek 12-13 juni 2010

Tags: 

De boetvaardige zondares

Wanneer je dit evangelie hoort komen er onvermijdelijk vragen boven zoals: Waarom is ze een zondares? Wat heeft ze gedaan? Is ze ’n prostituee, ’n hoer, heeft ze haar man en kinderen in de steek gelaten? Heeft ze gestolen of iemand vermoord? Wanneer het zware woord zondares valt denken we aan een figuur als Joran van der Sloot, die eerst op Aruba een meisje heeft vermoord en nu een meisje in Peru. Of aan Benno L de zwemschoolhouder in Den Bosch. De man die veel ontucht pleegde met meisjes.

Preek 30-31 mei 2009

Tags: 

In het Pinksterverhaal in de eerste lezing staat de apostelen spreken een taal, die iedereen verstaat. Er is altijd nog de taal, die iedereen verstaat. De taal van meelevendheid, zorgzaamheid, trouw. Ieder die deze taal spreekt verstaan we. Ik denk maar aan het drama op koninginnendag. De aanslag riep spontaan ieders afschuw op. Maar het meeleven de zorg voor de gewonden en de doden deed ieder goed. Ieder verstond de taal van afschuw en meelevendheid. Het riep een spontane reactie van menselijkheid op.

Preek 8-9 mei 2010

Tags: 

Er is nogal verwarring in Gods kerk. Het begon in het dorpje Reusel waar de pastoor de communie weigerde aan een homo prins Carnaval. Daarna kwamen de vele berichten over de priesters en broeders die kinderen misbruikten. Daarnaast door het beleid van paus, bisschoppen komen er steeds minder priesters. Vanwege het celibaat hebben ze liever geen priesters dan getrouwde. Het huwelijk is volgens de paus schijnbaar slecht. Daarnaast vinden ze de vrouw te minderwaardig voor het priesterschap.

Preek 24-25 april 2010

Tags: 

Het beeld van de herder en de schapen is voor de tijdgenoten van Jezus een beeld dat aanspreekt. Het was gebruikelijk in de tijd van Jezus, dat de schaapherders hun schapen in een gemeenschappelijke schapenstal samenbrachten voor de nacht. ’s Morgens kwamen dan de herders. Om beurten riepen de herders dan hun schapen. De schapen herkenden dan de stem van hun herder. En riep hun herder dan kwamen zij pas naar buiten. Zo is dit het ideaalbeeld van de kerk. De schapen herkennen de stem van de herder, gaan naar buiten en volgen de herder. Zo trekken wij katholieken achter Jezus aan.

Preek 13-14 maart 2010

Tags: 

De laatste tijd kregen wij katholieken de kwestie Reusel te verwerken. ’n Homo toevallig prins Carnaval wordt door pastoor Buyens van Reusel de H. Communie geweigerd. Mgr. Hurkmans bisschop van Den Bosch staat in deze achter de pastoor. De bisschop grijpt de kans om ook hen die samen wonen of na een echtscheiding hertrouwd zijn te veroordelen.

Preek 27-28 februari 2010

Tags: 

Het evangelie dat we zo juist beluisterden is zo duidelijk een verhaal van de evangelist Lucas, dat in de loop van de 40-50 jaar gegroeid is. Zo rond het jaar 30 heeft Jezus geleefd en is alles gebeurd en pas 50 jaar later schrijf Lucas zijn evangelie. Het verhaal, dat Jezus een sterke uitstraling heeft is, dan geweldig gegroeid. Met het door vertellen gedurende 40-50 jaar is het verhaal steeds sterker geworden, want de mensen geloofden in Jezus en waren weg van Jezus.

Preek 17 februari 2010

Tags: 

As, we verbranden de oude palmtakjes als teken, dat we het oude, het verouderde achter ons laten. We ons geloof vernieuwen. We met Pasen verrijzen tot nieuw leven. God vernieuwt elk jaar de natuur de vogels, de dieren, de bloemen, de planten enz. Wij mensen vernieuwen ons leven. Elk jaar vernieuwt de mode de kleding van mannen, vrouwen en kinderen. De autoindustrie komt elk jaar met nieuwe modellen en een verbeterde motor enz.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk