de valk

Preek 11-12 december 2010

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 13-14 november 2010

Tags: 

Zoals Jezus in het evangelie aankondigde gaat het nu niet goed in de katholieke kerk. Denken we maar aan het misbruik van kinderen, de tweespalt in de kerk. De gewone gelovigen, het volk Gods wil de kerk verjongen, bij de tijd brengen. Tegelijk wil de hierarchie paus en bisschoppen het tegendeel. Zij grijpen terug naar vroeger het latijn, de priester met zijn rug naar de mensen. Zo nog meerdere zaken. Het celibaat, De paus heeft liever geen priesters dan getrouwde priesters. De vrouw volwaardig lid van de kerk of een tweederangsfiguur in de kerk. Gebruik van condooms aanvaarden of verbieden.

Preek 9-10 oktober 2010

Tags: 

Het is gelukkig dat in de kerk het latijn is vervangen door de volkstaal door het Nederlands. Toen het latijn nog de gebruikelijke taal in de kerk was zaten vaak mensen tijdens de H. Mis een rozenhoedje te bidden. Ze verstonden toch niets van dat gehakedrabaa op het altaar. We bidden nu in het nederlands in de kerk evenzo zijn de liederen nederlands. We verstaan wat we bidden en zingen. Ze helpen ook ons de juiste woorden te vinden om onze gedachten en gevoelens tegenover God en zijn heiligen te uiten.

Preek 4-5 september 2010

Tags: 

Ik zei het al bij mijn welkom. In het evangelie van vandaag gebruikt Jezus keiharde woorden zoals: “Wie naar Mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien, anders kan hij geen leerling van Mij zijn.” Als je die woorden de eerste keer hoort zou je het eerste moment willen zeggen: Nu Jezus, als het zo is, hoeft het van mij niet meer. Geef mijn portie maar aan fikkie. Toch ben ik over deze woorden na gaan denken en peinzen. Van de andere kant kan het leven soms hard zijn. Je zult door de dood een kind verliezen.

Preek 14-15 augustus 2010

Tags: 

Feest Maria Ten Hemelopneming

Wanneer we zo naar het kerkelijk leven kijken zijn de laatste jaren de Mariafeesten in belangstelling gedaald. De vele Mariafeesten als nu Maria ten Hemelopneming, Maria Boodschap, de 7 Smarten van Maria, de Geboorte van Maria, Maria Lichtmis, Maria Onbevlekt ontvangen, Maria moeder en Middelares enz krijgen niet veel extra aandacht meer. Werd de rozenkrans vroeger veel gebeden. Nu nog maar weinig. Er is geen lof meer.

Preek 12-13 juni 2010

Tags: 

De boetvaardige zondares

Wanneer je dit evangelie hoort komen er onvermijdelijk vragen boven zoals: Waarom is ze een zondares? Wat heeft ze gedaan? Is ze ’n prostituee, ’n hoer, heeft ze haar man en kinderen in de steek gelaten? Heeft ze gestolen of iemand vermoord? Wanneer het zware woord zondares valt denken we aan een figuur als Joran van der Sloot, die eerst op Aruba een meisje heeft vermoord en nu een meisje in Peru. Of aan Benno L de zwemschoolhouder in Den Bosch. De man die veel ontucht pleegde met meisjes.

Preek 30-31 mei 2009

Tags: 

In het Pinksterverhaal in de eerste lezing staat de apostelen spreken een taal, die iedereen verstaat. Er is altijd nog de taal, die iedereen verstaat. De taal van meelevendheid, zorgzaamheid, trouw. Ieder die deze taal spreekt verstaan we. Ik denk maar aan het drama op koninginnendag. De aanslag riep spontaan ieders afschuw op. Maar het meeleven de zorg voor de gewonden en de doden deed ieder goed. Ieder verstond de taal van afschuw en meelevendheid. Het riep een spontane reactie van menselijkheid op.

Preek 8-9 mei 2010

Tags: 

Er is nogal verwarring in Gods kerk. Het begon in het dorpje Reusel waar de pastoor de communie weigerde aan een homo prins Carnaval. Daarna kwamen de vele berichten over de priesters en broeders die kinderen misbruikten. Daarnaast door het beleid van paus, bisschoppen komen er steeds minder priesters. Vanwege het celibaat hebben ze liever geen priesters dan getrouwde. Het huwelijk is volgens de paus schijnbaar slecht. Daarnaast vinden ze de vrouw te minderwaardig voor het priesterschap.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk