de valk

Preek 27-28 september 2008

Tags: 

Wij zijn Oosterhouters, Nederlanders maar ook wereldburgers. De mensen in Uruzgan, Afghanistan, Congo en Dafur zijn ook onze naasten. Natuurlijk zijn ze ons niet zo na als onze familie, vrienden en onze buren. Maar het blijven onze naasten. Kunnen wij Christenen daar aan voorbij leven?

Neen. Maar wat kunnen wij voor hen betekenen. Ze zijn zo ver weg in een heel andere wereld. We kunnen er bij stil staan. Wat is doorgaans de oorzaak de aanleiding tot terreur, oorlog en corruptie?

Preek 20-21 september 2008

Tags: 

In de vredesweek gaat het om vrede in de wereld, in Nederland, in Oosterhout, bij ons in de buurt, in ons gezin en tenslotte in mijzelf. Vrede met en in mijzelf. Ik kan me dood ergeren, dat ik bepaalde zaken niet goed kan, niet goed kan voetballen, verlegen ben, geen knap gezicht of figuur heb. Ik zo klein ben. Ik niet goed kan leren. Deze ergernis, deze pijn kan zich uiten in mijn gezicht door ongezellig te kijken. In mijn doen en laten. Ik word gemakkelijk kwaad. Ik ben niet soepel en vervelend.

Preek 19-20 juli 2008

Tags: 

Onkruid. Wat is onkruid? Gewoon een ander gewas. Wanneer op een akker met aardappelen tarwe staat dan is dat onkruid. Als op een veld maïs een uienplant staat is dat onkruid. Iets wat er gewoon vreemd is. In de samenleving hebben we dit ook. In een wijk wonen Nederlanders maar daar woont toevallig ook een enkele Marokkaan of Turk tussen in. In een wijk of stad van katholieken woont een protestant of in een protestant dorp een katholiek. Tussen heterosexuelen woont een homo of een lesbienne. Hoe gaan we dan met elkaar om.

Preek 7-8 juni 2008

Tags: 

Het verhaal dat u net van de roeping van Matteüs hebt gehoord is wel erg kort. Jezus passeert Matteüs en zegt:”Volg mij.”en prompt volgt Matteüs Jezus en wordt apostel. Je wordt zo maar niet van tollenaar apostel. Dat is een proces, wat tijd nodig heeft. De tollenaars waren niet gezien bij de Joden. Zij hieven de belasting voor de Romeinen en verdienden er zelf goed aan. De Romeinen hadden Palestina bezet en werden gehaat. Tollenaars waren landverraders. Ik denk dat daar meer aan vooraf is gegaan. Gesprekken van Matteüs met Jezus.

Preek 24-25 mei 2008

Tags: 

Soms zijn de woorden van Jezus voor ons mensen uit de 21ste eeuw moeilijk te begrijpen te verstaan. Jezus was ’n Jood. En de Joden kenden allen het beroemde verhaal dat tijdens de tocht van de Joden onder leiding van Mozes van Egypte naar het beloofde land zij onderweg gevoed werden met manna een soort brood. Het manna kwam uit de hemel. Het manna hield de Joden in leven. Het was een teken van Gods zorg, Gods nabijheid. De Joden beleefden dit als door God gespijzigd te worden. Welnu, zoals dat manna neerdaalde uit de hemel, regende in de nacht. Zo is Jezus zelf gekomen om ons te voeden.

Preek 26-27 april 2008

Tags: 

Als ik het evangelie lees komt Jezus bij mij over als een geestelijk sterke man. Zijn woord maakt indruk, raakt mensen. Spontaan geloven ze in hem en lopen achter hem aan. Hij inspireert zijn leerlingen. Jezus geloofde in het goede, in naastenliefde in trouw en hij geloofde vast in God. Hij maakte zijn woord waar. Dat is Gods H.Geest. Het geloof in het goede en dat ook waar maken. Zo zijn er nu nog sterke mensen wier woorden en daden indruk maken, aanslaan zoals die onderwijzeres in mijn inleiding.

Preek 5-6 april 2008

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie horen we het verhaal van 2 leerlingen van Jezus, die het even niet meer zien zitten. Ze hebben voor 100% in Jezus geloofd. Hij was de Messias, de Verlosser van het Joodse volk. Onder zijn leiding zou het goed komen, zou het Joodse volk een machtig volk worden gelijk als in de tijd van koning David. En daar wordt Jezus gevangen genomen door de tempelwachters onder leiding van Farizeeërs en priesters. Hij wordt valselijk beschuldigd bij Pilatus de Romeinse landvoogd en sterft schandelijk aan een kruis.

Preek 29-30 maart 2008

Tags: 

Beloken pasen

Pasen de verrijzenis van Jezus was voor Maria Magdalena, de Maria’s en de leerlingen een geweldige belevenis. Ze zaten in zak en as. Ze zagen het niet meer zitten. Het geweldige avontuur met Jezus is over. Twee leerlingen gaan al naar huis naar Emmaus. En dan ervaren Maria Magdalena en de vrouwen. Jezus is niet dood. Hij leeft. Enthousiast gaan ze het aan de leerlingen vertellen. De leerlingen die angstig geworden door het gebeuren bij elkaar in een huis zitten, dat goed afgesloten is. De vrouwen geven de apostelen weer uitzicht en levensmoed.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk