de valk

Preek 17-18 januari 2009

Tags: 

Paus Benedictus XVI heeft onlangs homosexualiteit zwaar veroordeeld. Dit is bij vele katholieken verkeerd gevallen. We kennen in ons midden vele homo’s en lesbiennen als goede katholieken en als goede mensen. Velen onder ons vinden dat de vrouwen in de katholieke kerk gediscrimineerd worden. Ze worden 2de rangsfiguren in de kerk. Zij mogen geen diaken of priesterwijding ontvangen. De angst voor sexualiteit in de kerk. Priesters moeten als celibatairen leven. Geboorteregeling door pil en condoom wordt door Rome zwaar veroordeeld.

Preek 13-14 december 2008

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 8-9 november 2008

Tags: 

We gedenken vandaag St.Willibord de eerste bisschop van Utrecht. Uit Ierland stak hij met 11 gezellen de Noordzee over om hier in Nederland het geloof te verkondigen. Met hem komt de blijde boodschap van Jezus in ons land. Zijn boodschap vindt weerklank in Nederland en Nederland wordt een Christelijk Katholiek land. Zo was heel Nederland katholiek. Helaas in de loop der jaren sluipen er misbruiken en mistoestanden in het katholieke leven zoals de aflatenhandel, de benoeming van bisschoppen op grond van omkoping of politieke belangen. Rome heeft geld nodig voor de bouw van de St. Pieter.

Preek 11-12 oktober 2008

Tags: 

Het evangelie van vandaag geeft te denken. Wanneer de evangelist Matteüs zijn evangelie schrijft is het rond het jaar 75. Er is ondertussen veel gebeurd. De apostelen zijn na de dood van Jezus eerst onder de Joden de boodschap uit gaan dragen. Later onder de niet-Joden en daar vindt hun boodschap meer gehoor dan bij de Joden. Tenslotte heeft hij in het jaar 75 meegemaakt, dat de Romeinen het opstandige Jeruzalem hebben veroverd en de stad en de tempel hebben verwoest en met de grond gelijk gemaakt.

Preek 27-28 september 2008

Tags: 

Wij zijn Oosterhouters, Nederlanders maar ook wereldburgers. De mensen in Uruzgan, Afghanistan, Congo en Dafur zijn ook onze naasten. Natuurlijk zijn ze ons niet zo na als onze familie, vrienden en onze buren. Maar het blijven onze naasten. Kunnen wij Christenen daar aan voorbij leven?

Neen. Maar wat kunnen wij voor hen betekenen. Ze zijn zo ver weg in een heel andere wereld. We kunnen er bij stil staan. Wat is doorgaans de oorzaak de aanleiding tot terreur, oorlog en corruptie?

Preek 20-21 september 2008

Tags: 

In de vredesweek gaat het om vrede in de wereld, in Nederland, in Oosterhout, bij ons in de buurt, in ons gezin en tenslotte in mijzelf. Vrede met en in mijzelf. Ik kan me dood ergeren, dat ik bepaalde zaken niet goed kan, niet goed kan voetballen, verlegen ben, geen knap gezicht of figuur heb. Ik zo klein ben. Ik niet goed kan leren. Deze ergernis, deze pijn kan zich uiten in mijn gezicht door ongezellig te kijken. In mijn doen en laten. Ik word gemakkelijk kwaad. Ik ben niet soepel en vervelend.

Preek 19-20 juli 2008

Tags: 

Onkruid. Wat is onkruid? Gewoon een ander gewas. Wanneer op een akker met aardappelen tarwe staat dan is dat onkruid. Als op een veld maïs een uienplant staat is dat onkruid. Iets wat er gewoon vreemd is. In de samenleving hebben we dit ook. In een wijk wonen Nederlanders maar daar woont toevallig ook een enkele Marokkaan of Turk tussen in. In een wijk of stad van katholieken woont een protestant of in een protestant dorp een katholiek. Tussen heterosexuelen woont een homo of een lesbienne. Hoe gaan we dan met elkaar om.

Preek 7-8 juni 2008

Tags: 

Het verhaal dat u net van de roeping van Matteüs hebt gehoord is wel erg kort. Jezus passeert Matteüs en zegt:”Volg mij.”en prompt volgt Matteüs Jezus en wordt apostel. Je wordt zo maar niet van tollenaar apostel. Dat is een proces, wat tijd nodig heeft. De tollenaars waren niet gezien bij de Joden. Zij hieven de belasting voor de Romeinen en verdienden er zelf goed aan. De Romeinen hadden Palestina bezet en werden gehaat. Tollenaars waren landverraders. Ik denk dat daar meer aan vooraf is gegaan. Gesprekken van Matteüs met Jezus.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk