Preek 13-14 december 2008

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Wanneer ik de 4 evangelies lees, vind ik nergens de datum waarop het Jezuskind geboren werd. De eerste Christenen wisten daar wel raad op. Op 25 december vierden de Romeinen het feest van de onoverwinnelijke zon de Zonnewende. Het was van ouds een groot feest. De eerste Christenen gaven het feest een andere inhoud: de geboorte van Jezus de nieuwe zon.

De katholieke kerk vindt het zo’n groot feest dat ze 4 zondagen neemt de 4 adventszondagen om daar naar toe te leven. Het is begrijpelijk. In het gewone leven maken we ons druk om allerlei zaken, belangrijke en onbelangrijke leven we gespannen.

Dan schakel je zo maar niet om naar de geboorte van het kerstkind. De baby Jezus waar het klootjesvolk de herders op afkomen en daarin een kind van Godswege zien. Zo kregen we zo juist in het evangelie het verhaal van Johannes de Doper te horen. Johannes zijn naam is al een duidelijk teken. Johannes betekent God is genadig. Johannes is een ruige vent. Voor hij in de Jordaan gaat dopen heeft hij veertig dagen in de woestijn geleefd. In die tijd waren er in de woestijn geen kappers en geen douches. Deze kerel met een woeste haarbos, ongewasse hoorden we zo juist in het evangelie de komst van Jezus aankondigen. Typisch als de evangelisten de geboorte van Jezus en later de aankondiging van het optreden van Jezus beschrijven. Dan zoeken ze niet de deftige wereld of de gegoede stand. Bij de geboorte van Jezus komen de herders gewone simpele kerels en nu kondigt Johannes de Doper een ruige vent het optreden van Jezus aan.

Jezus zoekt geen staat en stand. Daardoor maken zijn woorden zo’n indruk. En Johannes de Doper die schijnbaar onbehouwen kerel roept zijn toehoorders op zich te bekeren. Zich open te stellen voor Jezus de Messias. Laat maar aan de mensen zien welke geweldige plannen God met ons heeft. Laat maar horen dat je vertrouwt op een genadige God. Die Jezus die Messias heeft een heel menselijke boodschap van Godswege.

Wees anderen menselijk nabij. Breng een blijde boodschap aan de armen, laat gebrokenen van hart zichzelf weer vinden, laat gevangenen vrij. Laat geboeiden terugkeren naar het Licht.

Willen we echt kerstmis vieren dan moeten we stilstaan bij de idealen van het Kerstkind. Ons realiseren dat we met Kerstmis de geboorte herdenken van Jezus. Jezus een man gegrepen door God en het goddelijke en die van godswege een boodschap voor ons heeft.

H. de Valk